Veiligheid & Justitie

Nederland is een ruwe, harde samenleving geworden. Zware criminaliteit en straatagressie lijken tegenwoordig eerder regelmaat dan uitzondering. Sommige vrouwen en meisjes durven zelfs niet meer alleen over straat. Het percentage opgeloste misdrijven is schrikbarend laag in vergelijking met ons omringende landen. Even schrikbarend is het lage percentageaangiftes dat wordt gedaan door slachtoffers. Blijkbaar begint het vertrouwen in de rechtsstaat behoorlijk af te nemen.

Deze trends moeten worden gekeerd. Daarom is FVD voorstander van opsporing zoals in Duitsland, waarbij de politie misdrijven in beginsel in behandeling moetnemen; het OM moet in beginsel vervolgen tenzij er een goede reden is om dat niet te doen. In Nederland is het nu andersom, en dat leidt tot een lakse houding. Dat blijkt ook uit cijfers: de Duitse politie behaalt een opsporingspercentage van 50%, terwijl dat in Nederland slechts rond de 20% ligt.

Daarnaast moet veel meer steun gegeven worden aan de politiemensen op straat. Zij doen het zware werk– en moeten daarvoor beter worden beloond. Ook moet niet langer van agenten gevraagd worden eindeloos papierwerk te doen, waardoor opsporingswerk blijft liggen.

Wij willen:

  1. Forse salarisverhoging voor alle politiemensen op straat. Prioriteit op de toewijzing van (sociale) huurwoningen in de grote steden, zodat zij dicht bij hun werk kunnen wonen en het werk aantrekkelijker wordt gemaakt. Dit kan ook de leefbaarheid van de buurt ten goede komen.
  2. Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten, veel zwaardere straffen voor recidivisten. Invoeren van een ‘three-strikes-you’re-out’-systeem: bij het plegen van drie ernstige geweldsmisdrijven volgt een levenslange gevangenisstraf. Aanpak van de zogenaamde ‘draaideurcriminelen’ en voortvarend aanpakken van de knelpunten bij het OM en de Rechterlijke Macht.
  3. Waar mogelijk, berechting van niet-genaturaliseerde immigranten in hun land van herkomst.
  4. Grondige reorganisatie van het Ministerie van Justitie door minister van hoog kaliber met voldoende gezag die opgewassen is tegen de ambtelijke stammenstrijd.
  5. Beperken beroeps- en bezwaarschriften tot direct belanghebbenden om daadkrachtig beleid mogelijk te maken.
  6. Herinvoeren van grenscontroles om grensoverschrijdende criminaliteit en grensoverschrijdend terrorisme effectiever aan te kunnen pakken.