Met de aantrekkende economie en een aantrekkelijke natuurlijke omgeving zien steeds meer mensen de provincie Utrecht als een ideale plek om te wonen, te werken en te recreëren. Er is voor de komende jaren een grote behoefte aan nieuwe woningen. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Het tempo van de woningbouw versnellen. Hoogbouw buiten de historische kernen van Utrecht-stad en Amersfoort en grondgebonden woningen in de kleinere gemeenten.
  • Regie ligt bij de gemeenten, de provincie stroomlijnt de ambtelijke procedures zodat het bouwtempo omhoog kan;
  • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken.