Een van de kerntaken van de provincie is het realiseren van nieuwe natuur en behoud van bestaande natuur. Het groen in onze omgeving is beperkt en daar moeten we zuinig op zijn.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Behoud van het Utrechtse landschap
  • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
  • Spreiding van het toerisme