Forum voor Democratie is voor een beter milieu maar tegen de honderden miljarden verslindende Klimaatwet waarmee de politiek op ondoordachte wijze een onbetaalbare energietransitie wil gaan realiseren die geen enkel meetbaar effect heeft op het klimaat. De Klimaatwet kan nu alleen nog gestopt worden via de nieuwe Eerste Kamer.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden die het landschap ontsieren en overlast veroorzaken;
  • Geen provinciale steun aan uitvoering klimaatakkoord.