Tweederde Nederlanders wil veto tegen EU-Herverdelingsfonds

Het EU-Herverdelingsfonds van 750 miljard euro waarover de EU-top dit weekeinde vergadert, stuit op afwijzing bij de Nederlanders. Tweederde is tegen, vooral tegen de schuldendeling. Nederland staat borg voor 31 miljard. Dat is 4000 euro per huishouden.

Van de ondervraagden vindt 69% dat premier Rutte een veto moet uitspreken. Onder de VVD-aanhang vindt 83% dat. Nederlanders zijn nog resoluter in de afwijzing van EU-belastingen: 75% tegen. Van de VVD-achterban: 78%. Deze cijfers komen uit een opiniepeiling van Maurice de Hond, in opdracht van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) in het Europees Parlement - waartoe de FVD-delegatie behoort.

De FVD-delegatie nam het initiatief tot dit onderzoek omdat weinig zicht bestaat op het opinieklimaat over de EU in Nederland. Er is de Eurobarometer van de Europese Commissie die een zeer glorieus beeld schept. Zo meldde de Eurobarometer in augustus 2019 dat 75% van de Nederlanders zich ´EU-burger´ voelt. Het bureau Kantar, dat dit onderzoek uitvoerde voor de Europese Commissie, peilt slechts 1000 mensen en geeft geen inzage in de data. Daarom zijn we ten rade gegaan bij de bekendste opiniepeiler in Nederland, Maurice de Hond. Hij peilt 2.500 mensen.

Uit zijn onderzoek blijkt dat de Nederlanders veel kritischer zijn over de EU dan de media, veelal zeer pro-EU, doen voorkomen. De eerste stelling luidde: “Ik ben de afgelopen tijd positiever geworden over de EU”. Van de ondervraagden was 67% het oneens; slechts 21% eens. Meest eurosceptisch is de aanhang van de FVD, PVV en SP. De aanhang van de VVD en CDA staat kritisch tegenover de EU; de VVD-stemmers meer dan die van het CDA. Pro-EU zijn D66 en GroenLinks. Bij de PvdA is het half-half.

Zo is er de stelling: “De EU werkt op een democratische manier”. Oneens: 56%. Eens: 33%.

Bij de stelling of “meer macht terug moet naar de nationale staten” is 58% het eens en 32% oneens. Zelfs de meerderheid van de VVD-aanhang (54%) wil macht terug van Brussel naar Den Haag.

Een grote meerderheid van de ondervraagden sprak zich uit tegen vorming van een centrale EU-macht in Brussel, een EU-staat. Dit wordt bepleit door de Belgische politicus Guy Verhofstadt. Slechts 12% is het met hem eens; 73% oneens. Onder de VVD-aanhang is zelfs 79% oneens. De VVD zit echter met Verhofstadt in dezelfde liberale fractie.

De peiling van De Hond biedt premier Rutte alle reden het Herverdelingsfonds van de EU te blokkeren. De Nederlanders zijn tegen transfers van geld naar Zuid-Europa waarmee bijvoorbeeld Spanje een basisinkomen kan financieren. Spanje krijgt netto 82,2 miljard euro.  Zelfs Nederland heeft geen basisinkomen. De achterban van Rutte´s eigen VVD behoort tot de grootste tegenstanders.

Hetzelfde geldt bij de beoogde invoering van nieuwe Europese belastingen. Maar liefst 75% is tegen. Rutte heeft dus een breed draagvlak van de Nederlandse bevolking om “Nee” te zeggen.

Maar hij begint te draaien en lijkt zich vroeg of laat te schikken. Bijvoorbeeld met het inroepen van “voorwaarden”. Dat bleken altijd loze beloften. Frankrijk heeft nog nooit aan de voorwaarde van een maximale schuldquote (60% van het bnp) voldaan. Italië evenmin. De term “voorwaarden” of “hervormingen” dienen louter om Rutte gezichtsverlies te besparen. Zodat hij “Ja” kan zeggen. Dit weekeinde of later.

Zo rommelt hij Nederland een onomkeerbare transferunie in. Als Rutte te zwak is voor een “Nee” moet hij de beslissing voorleggen aan de Nederlandse bevolking in een referendum. Daartoe is zij mans genoeg. Het gaat niet om het geld van Rutte maar om dat van de burgers. Laat Nederlanders beslissen over hun eigen geld.