Transport

De parkeerplaatsen langs onze wegen staan vol met vrachtwagens van Oost-Europese chauffeurs die daar kamperen en hun afval laten rondslingeren. Door oneerlijke concurrentie van deze onderbetaalde werknemers staan Nederlandse chauffeurs zonder werk op straat. Alsof dit nog niet ernstig genoeg was hebben Rutte en Asscher besloten om ook de Oekraïners en de Georgiërs visumvrij deze kant op te laten komen. Dit kan zo niet langer.

Wij komen op voor de Nederlandse transportsector en binden de strijd aan tegen oneerlijke concurrentie uit Oost-Europa. Via detacheringsconstructies en schimmige uitzendbureaus worden onderbetaalde chauffeurs geronseld en schijnconstructies opgezet om de regels te ontwijken. Door betaling onder de minimumloongrens, in de praktijk niets anders dan uitbuiting, ontstaat oneerlijke concurrentie.

Controlerende instanties (zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT) moeten veel beter handhaven op de rij- en rusttijden en de cabotageritten. Oost-Europese chauffeurs rijden te lang en te veel, met alle gevaren van dien. Dikwijls spreken deze chauffeurs ook nauwelijks Engels (laat staan Nederlands), waardoor ze rondrijden met voor hen onbekende vrachten. Omdat de cursussen voor het rijden met gevaarlijke stoffen niet altijd worden gevolgd, weten zij niet hoe te handelen bij calamiteiten en verloopt de communicatie met de hulpdiensten slecht. Tegen al deze zaken moet worden opgetreden. De Nederlandse transportsector staat steeds zwaarder onder druk, terwijl de kwaliteit van de Nederlandse chauffeur tot de beste van Europa kan worden gerekend.

 

Wij willen:

  1. Uitbannen onderbetaalde Oost-Europese chauffeurs.
  2. Opheffen schijnconstructies en illegale uitzendbureaus.
  3. Oneerlijke concurrentie en uitbuiting onmiddellijk stoppen.
  4. Overlast langs de weg actief bestrijden.
  5. Minimumtarieven voor de gehele sector, eventueel met vergunningenstelsel.
  6. Handhaven op rij- en rusttijden en cabotageritten.
  7. Handhaven op chauffeurs-opleidingen, bijscholingen en minimale talenkennis, zodat ongekwalificeerde Oost-Europese chauffeurs geen gevaar meer vormen op onze wegen.
  8. Steun voor de Nederlandse chauffeurs, de beste van Europa!