Kent u het woord taxonomie? Ik had er tot een paar maanden geleden nog nooit van gehoord. Maar taxonomie wordt de sleutel van de Europese Green Deal van Frans Timmermans. Het is de opmaat naar een groene planeconomie en zal in de toekomst ons dagelijks leven gaan beheersen.

Taxonomie is afgeleid van het Griekse taxis (rangschikking) en nomos (wet) en is een vorm van classificatie. De Europese Unie gaat taxonomie binnen de Europese Green Deal van ‘klimaatpaus’ Timmermans gebruiken om investeringen 'duurzaam' te maken. Hiermee wil de EU zorgen dat het de doelen van de Parijs Akkoorden voor 2030 haalt en het hele continent in 2050 'klimaatneutraal' is. 

Om als ‘ecologisch duurzaam’ te kunnen worden aangemerkt moeten economische activiteiten aan de voorwaarden voldoen die recent door de Europese Unie zijn gedefinieerd. Dit zal nader worden uitgewerkt maar de vaart zit er al in. Al in 2021 zal ‘mitigatie en adoptie van klimaatverandering’ worden ingevoerd. Het jaar daarna de overige maatregelen. Allen gericht om ons leven in alle facetten zo snel mogelijk 'duurzaam' te maken. 

Groen is goed, bruin is niet goed. Dat is de korte samenvatting van taxonomie. Maar wie bepaalt nu wat ‘groen’ is en wat ‘bruin’ is? Via taxonomie wordt straks bepaald hoeveel kapitaal banken op hun balans moeten houden tegenover het geld dat ze mogen uitlenen. Hoe meer ze uitlenen aan ‘groene’ economische activiteiten hoe minder kapitaal ze hoeven aan te houden. Omgekeerd: ‘bruine’ activiteiten worden duurder om te financieren. Via een 'taxonomie score' kunnen sommige 'bruine' activiteiten via deze weg dus verboden gaan worden. Die score kan overigens - naar de wil van de Europese Commissie - ieder moment wijzigen. Er zit er namelijk een herzieningsclausule in de taxonomie wetgeving waardoor de ‘scores’ met een pennenstreek verhoogd of verlaagd kunnen worden. Dit soort onzekerheden zijn dodelijk voor het ondernemersklimaat in ons land. 

Een actueel voorbeeld is de energiemix. Dat is een nationale bevoegdheid volgens het Verdrag van de Europese Unie, maar dit wordt met taxonomie slinks omzeild door de Commissie. Er is in de EU bijvoorbeeld een levendige discussie over kernenergie. Geen luchtvervuiling, nagenoeg geen CO2 uitstoot maar toch krijgt kernenergie géén groen vinkje. Zonnepanelen en windenergie uiteraard wel, terwijl dat juist over 25 jaar voor een ecologische ramp gaat zorgen. Zonnepanelen bevatten veel giftige stoffen die - net als de composiet rotorbladen van de windturbines - voor een ongelofelijke hoeveelheid afval gaat zorgen dat niet recyclebaar is. 

Maar taxonomie zal vooral het dagelijks leven van de burger gaan raken. Uw vakantie, uw stukje vlees of uw huis. Alles kan via taxonomie naar ‘groen’ en ‘bruin’ gestuurd worden. Het is een schimmig spel dat grote gevolgen gaat hebben voor onze vrije marktwerking. De aanpak is - net als in de vroegere socialistische staten - top-down gestuurd. Bedrijven van ‘algemeen belang’ worden verplicht om de duurzaamheid van hun omzet, investeringen en uitgaven bekend te maken. Het gevolg laat zich raden. Een onevenredige regeldruk zal volgen waar alleen multinationals mee kunnen dealen. Voor hen is het de moeite waard, want de jackpot is honderden miljarden euro’s per jaar. Terwijl het grootkapitaal zich alvast verheugd op de resultaten van de komende decennia, hebben de MKB-er en de burger het nakijken. Als klant of als leverancier zullen zij uiteindelijk ook geconfronteerd worden met het fenomeen taxonomie. De kleine ondernemer kan de regeldruk en bureaucratie niet meer het hoofd bieden. De burger krijgt de rekening gepresenteerd zonder ook maar een stem in deze nieuwe werkelijkheid te hebben gehad. Net als bij de Nederlandse klimaattafels, maar dan in het groot. 

En waarom eigenlijk? Volgens Timmermans ‘om het klimaat te redden’. Maar wie dat nu nog gelooft is bewust onwetend. Het klimaat verandert al 4,5 miljard jaar. Er is geen klimaat noodtoestand en met de verbetering van onze leefomgeving zijn we in West-Europa al tientallen jaren zeer succesvol bezig. We hebben geen megalomane Europese Green Deal nodig. Uiteindelijk is Brussel gewoon uit op meer macht. Taxonomie lijkt de sleutel naar een planeconomie waarbij de macht verder wordt gecentraliseerd naar Brussel. Ook deze Europese wetgeving zal de soevereiniteit van Nederland nog verder ondermijnen, en de Nederlandse burger buitenspel zetten. 

Rob Roos, Europarlementariër voor Forum voor Democratie. Volg mij op:

Facebook: https://www.facebook.com/RobRoos.MEP

Instagram: robroos.mep

Twitter: @rob_roos

LinkedIn: linkedin.com/in/robroosnl

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140