Stikstof waanzin in Drenthe

De agrarische sector verkeert in een existentiële noodsituatie. De ‘stikstofcrisis’ blijft de sector harde klappen uitdelen. Daarom blijft het nodig dat de boeren hun stem laten horen. Zeker in Drenthe, waar landbouw en veeteelt van essentieel belang zijn.

 

Het protest was toegespitst op twee zaken:

1 Het besluit van minister Schouten om alle veehouders te dwingen het eiwitgehalte in veevoer te reduceren omdat dit stikstof-uitstoot per koe zou doen verminderen en waarvan ook nog eens een aantal erkende autoriteiten op dit terrein (Universiteit Wageningen) de effectiviteit betwijfelen: in het beste geval zou de maatregel nauwelijks effect hebben; in het slechtste zou de stikstof-uitstoot door de maatregel wel eens kunnen stijgen, in plaats van dalen.

2 Het feit dat er in het stikstofbeleid met verschillende maten gemeten wordt. ‘Grote’ bedrijven – KLM, biomassacentrales, Tata Steel - worden ontzien, terwijl boeren tot in de kleinste details worden opgezadeld met dwingende voorschriften omtrent de bedrijfsvoering, zozeer dat de Minister zich nu zelfs met het menu van de individuele koe gaat bemoeien. Attero, waar bij de verbranding van afval afkomstig uit geheel Europa grote hoeveelheden stikstof onbekommerd de lucht in worden geblazen, behoort kennelijk tot de eerste categorie. Vandaar het boerenprotest in Wijster.

 

Het protest duurde niet lang. Terwijl door heel het land allerlei organisaties extra coulance krijgen (denk aan de gigantische protestdemonstratie in Amsterdam tegen racisme waar alle voorzorgsmaatregelen m.b.t. Covid-19 met de voeten werden getreden en waar de burgemeester zelf aan deelnam) is er tegen de enkele tientallen boeren in Wijster keihard

opgetreden. Niet alleen werden er torenhoge boetes uitgedeeld. Toen de demonstranten naar een particulier loonbedrijf waren gegaan, werden ze aldaar – op privéterrein! - opgejaagd door de politie en ME, waarbij drones en politiehonden werden ingezet om mensen op te pakken. Uiteindelijk werden meer dan zestig personen, waaronder vrouwen en kinderen, gearresteerd en in Assen in de cel gegooid, zoals eerder al te lezen was in de Assercourant. 

FvD Drenthe vindt deze door de ‘bevoegde autoriteiten’ - betrokken burgemeesters, verenigd in de zogenaamde veiligheidsregio - bevolen actie buiten alle proportie en bovenal ook nog eens volstrekt ‘on-Drents’, waar immers gemoedelijkheid en ‘laten we es om de tafel gaan zitten om naar elkaars bezwaren te luisteren’ hoog in het vaandel staan. Om die reden was Forum voor Democratie Drenthe nadrukkelijk aanwezig aan de Balkengracht in Assen tijdens een steunbetuiging aan de in de politiecel opgesloten boerengezinnen.

 

Op 14 oktober 2019 was er ook een tractorprotest, toen voor het Provinciehuis in Assen. Dat was aanzienlijk massaler dan de recente demonstratie in Wijster. Hulde voor de wijze waarop het Provinciebestuur toen optrad. De voormannen werden naar binnen genodigd voor een gesprek, terwijl provinciemedewerkers koeken en koffie uitdeelden aan de achterblijvers. Forum voor Democratie betreurt het dan ook ten zeerste dat deze lijn in Drenthe abrupt is doorbroken en stelt de handelswijze van het Provinciebestuur destijds ten voorbeeld aan de ‘bevoegde autoriteiten’ die meenden op 8 juli in Wijster op brute wijze hun gezag te moeten handhaven, met als enig effect: verlies aan respect en twijfel aan de rechtmatigheid van de ingezette middelen.