Zorg

  • Bureaucratie in de zorg terugdringen
  • Beperken invloed van zorgverzekeraars
  • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees Meer

Alle stemmingen over Zorg

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Zorg
TITEL FVD UITKOMST

De motie Agema over voorkomen van verspilling en dit geld inzetten voor hogere salarissen

15 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 282
Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector


Nr. 322
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 11 oktober 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de vele miljarden die in de zorg opgaan aan onder andere verspilling,
fraude, schaalvergroting, te hoge inkoopkosten en zorg-bv's, eruit te peuteren en
in te zetten voor hogere salarissen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

~~~~~

De mensen die het belangrijke werk doen in de zorg moeten beter beloond worden.

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140