Transport

  • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
  • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
  • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees Meer

Alle stemmingen over Transport

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Transport
TITEL FVD UITKOMST

De motie Van Aalst over dezelfde versie van ERTMS invoeren als Duitsland

11 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 893
Veiligheid van het railvervoer


Nr. 222
MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 4 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de interoperabiliteit van ERTMS met onze buurlanden vooralsnog niet
is gewaarborgd;


overwegende dat Europees vooroplopen met ERTMS een kostbare propositie is, die gemoeid
gaat met hoge opstartkosten en met ingrijpende technologische risico's;


verzoekt de regering om, dezelfde versie van ERTMS in te voeren als Duitsland, en
pas tot de uitrol hiervan over te gaan wanneer Duitsland de opstart succesvol heeft
afgerond,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140