Kartelbestrijding

  • Openbreken partijkartel
  • Open sollicitaties publieke functies
  • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees Meer

Alle stemmingen over Kartelbestrijding

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Kartelbestrijding
TITEL FVD UITKOMST

De motie Baudet over helderheid van de minister-president over zijn persoonlijke carriëreambities

20 september 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 43
MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennisnemende van de aanzwellende geruchten dat Minister-President Rutte kandidaat
is voor een Europese topfunctie;


spreekt de zorg uit dat de Minister-President vanwege persoonlijke carrièreambities
het Nederlands belang niet optimaal zal behartigen bij de ingrijpende onderhandelingen
die aan de orde zijn in Europees verband;verzoekt de Minister-President, helderheid te verschaffen over zijn persoonlijke carrièreambities
en in dat kader de volgende verklaring af te leggen:

«Tijdens deze kabinetsperiode zal ik me niet kandidaat stellen voor een Europese topfunctie
noch een kandidaatstelling aanvaarden. Als ik genomineerd word, zal ik een dergelijke
topfunctie niet accepteren. Als ik benoemd word, zal ik het ambt niet aanvaarden.»,en gaat over tot de orde van de dag.


Baudet
Hiddema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140