Statenvragen Arabisch in het Groningse OV

Datum: 26-08-2020
Documentnr. : 2020-076880
Dossiernummer : K19183
Behandeld door : F.M. de Jong
Telefoonnr. : (050) 316 4388

Antwoord op : Uw schriftelijke vragen van 15 juli 2020
Onderwerp : Antwoord op schriftelijke vragen van het FvD over Corona voorlichting in het Arabisch in het Gronings openbaar vervoer

Geachte heer Marquart Scholtz,

Hierbij beantwoorden wij uw vragen over Corona voorlichting in het Arabisch in het Gronings openbaar vervoer, zoals door u gesteld in uw brief van 15 juli 2020.

1. Wordt deze manier van informatieverstrekking in het Arabisch alleen door Arriva, of ook door andere vervoerders toegepast? Zo ja, om welke vervoerders en trajecten gaat het hier?

Wij hebben navraag gedaan bij de beide regionale vervoerders in onze regio: Arriva en Qbuzz. Bus-vervoerder Qbuzz geeft aan dat zij in het openbaar vervoer geen informatie in het Arabisch verstrekken. Trein-vervoerder Arriva geeft aan dat posters volgens de landelijke afspraken in de Nederlandse, Engelse en Arabische taal op de stations Winschoten, Veendam, Winsum, Nieuweschans, Delfzijl, Delfzijl West en Sauwerd (dit zijn overstapstations voor de bewoners van AZC's in onze provincie) zijn opgehangen. Ook hangen in de Arriva treinen bij alle toegangsdeuren Nederlandstalige posters. Daarnaast is in elke trein één Engelse en één Arabische poster opgehangen.

2. Deelt het college de mening van FVD, dat het ongewenst is om de Arabische taal toe te passen in het Groningse openbaar vervoer? Zo nee, waarom niet?

Vanuit het Rijk worden communicatiemiddelen over Corona in verschillende talen aangeboden, zoals het Engels, Arabisch, Spaans, Pools, Turks, Papiamento en Papiamentu, Duits en Frans, te gebruiken afhankelijk van de situatie en locatie. Het informeren van reizigers en de keuze om dit in verschillende talen te doen, is een verantwoordelijkheid van de vervoerders. De communicatie richting reizigers door de vervoerders in onze provincie is doorgaans primair in het Nederlands. Alleen wordt daarmee niet iedere inwoner van onze provincie bereikt. Vanwege Corona heeft Arriva in dit geval nadrukkelijk en bewust gekozen voor informatievoorziening in meerdere talen, om zo ook onder meer toeristen, buitenlandse studenten en nieuwkomers in Nederland te bereiken. Hiermee wil Arriva de gezondheid van reizigers en haar personeel zo goed mogelijk borgen. Wij begrijpen, dat het in sommige situaties en gebieden in onze provincie verstandig is om ook in andere talen informatie te bieden, zeker nu in tijden van het Corona virus.