Statenlid Ilze van Roozendaal: "De RES is de sloopkogel van de kartelpartijen ter verminking van het Nederlandse landschap en onze natuur!"

Statenlid Ilze van Roozendaal: “De RES is de sloopkogel van de kartelpartijen ter verminking van het Nederlandse landschap en onze natuur.”

Dat bijna bij ieder windpark en grootschalige zonneweide een actiegroep van omwonenden opduikt is statenlid Ilze van Roozendaal voor Forum voor Democratie Gelderland niet onbekend. Omwonenden maken zich veel zorgen over de impact op hun eigen leefomgeving, maar ook op de natuur. Windmolens worden steeds groter waarmee de impact op de leefomgeving ook steeds groter wordt. Slagschaduw, geluid en waardedaling van woningen in de omgeving van een windpark zijn voor omwonenden hun toekomstbeeld. Omwonenden kloppen daarom vaak aan bij gemeenten om hun zorgen te uiten, maar vaak zonder succes, want ook gemeenten staan vaak met hun rug tegen de muur. De provincie heeft immers de bevoegdheid om een windpark nog steeds door te drukken als de gemeenteraad tegen heeft gestemd en de vrees daarvoor is bij gemeenten groot.

Door het klimaatakkoord dat vorig jaar is gepubliceerd, wordt Nederland in 30 regio’s ingedeeld, genaamd Regionale Energie Strategie (RES). Een belangrijke taak is om op zoek te gaan naar gebieden waar ruimte is voor windmolens en zonneweiden. Iedere regio bestaat uit gemeenten, de provincie, waterschappen en andere stakeholders. Het is niet de vraag hoe we het gaan doen, maar vooral waar we het gaan doen. De taak is om 35 TWh op te gaan wekken met windmolens en zonnepanelen in 2030.

Tijdens de Provinciale Staten vergadering van 29 januari kwam de RES Achterhoek, Noord-Veluwe en Rivierenland ter vaststelling. Omdat veel omwonenden vergaande gevolgen ondervinden van windparken en zonneweiden en het grote impact heeft op het leven van mensen heeft Forum voor Democratie het verhaal van een omwonende voorgedragen om een weergave te geven wat de impact is van windparken op omwonenden. Daaropvolgend heeft FVD een motie ingediend met het verzoek aan Gedeputeerde Staten om met een voorstel te komen om draagvlak te meten en te toetsen bij (toekomstige) omwonenden. Forum voor Democratie Gelderland is voor een moratorium op windmolens, maar ook voor transparantie over het werkelijke draagvlak.

De motie is uiteindelijk verworpen door onvoldoende steun van de andere partijen. Opmerkelijk was dat partijen zoals de VVD en het CDA de motie van FVD niet steunden, terwijl het CDA tijdens de voorbereidende bijeenkomst opmerkte dat wat participatie betreft het een feestje van bestuurders lijkt te zijn, en ook de VVD gaf aan draagvlak een belangrijk punt te vinden. Door de motie weg te stemmen is het beeld ontstaan dat er angst is voor het gebrek aan draagvlak. “De gedeputeerde durft er gewoon niet aan en er wordt geen verantwoordelijkheid genomen door de provincie.”

“Dat linkse partijen onze motie niet steunden verbaast me niet, maar bij de VVD en CDA had ik wel op steun gerekend. Aan de andere kant is door de VVD vergaand beleid met gigantische potten geld aangenomen. De VVD schuift steeds verder op naar links, ook in Gelderland. De RES is de sloopkogel van de kartelpartijen ter verminking van het Nederlandse landschap en onze natuur.”, aldus Statenlid FVD Gelderland Ilze van Roozendaal.