Standpunt FVD Overijssel over Keolis-drama

Een miljard

Met de aanbesteding van het openbaar busvervoer is bijna 1 miljard belastinggeld gemoeid. Alle reden om als provinciebestuur zorgvuldig om te gaan met het proces van aanbesteding. Helaas moeten we constateren dat er op meerdere vlakken tekort is geschoten.

 

Naam van gedeputeerde op trein 

Een paar weken voordat werd besloten aan welke partij de aanbesteding werd gegund, bedrukte Keolis de naam van gedeputeerde Boerman als gift op haar trein. De fractie van FVD was hier destijds zeer kritisch over, aangezien er op dat moment nog besloten moest worden of de aanbesteding van busvervoer aan Keolis werd gegund. Temeer daar Keolis een discutabele reputatie heeft wat betreft het binnenhalen van overheidsopdrachten.

 

Beïnvloeding

Twee weken later werd de opdracht van bijna 1 miljard euro inderdaad aan Keolis gegund. Als we er van uitgaan dat het cadeau van Keolis aan de gedeputeerde geen rol heeft gespeeld, dan blijft er sprake van onbewuste beïnvloeding door Keolis, en de schijn van belangenverstrengeling die wordt opgewekt door de gedeputeerde.

 

Geen beste reputatie

Inhoudelijk is de keuze voor Keolis en haar Chinese bussen ook curieus. De Chinese bussen hebben namelijk geen beste reputatie wat betreft kwaliteit. Daar komt bij dat er al te gemakkelijk voorbij wordt gegaan aan de hoogwaardige maakindustrie in Nederland en onze provincie. Op zijn minst had de provincie in haar eisen en wensen meer rekening kunnen houden met het belang van werkgelegenheid in de hoogwaardige maakindustrie.

 

Opschorten contract

Zoals door fractievoorzitter Johan Almekinders onlangs in het FVD-journaal verwoord, is de fraude bij Keolis onacceptabel. Als het aan FVD ligt, is het is nu zaak om alles op alles te zetten om het contract met Keolis op te schorten gedurende het onderzoek naar de fraude. Ook moet er overwogen worden om de huidige concessie te verlengen. Dit zorgt dan voor extra tijd die waarschijnlijk hard nodig is voor het onderzoek en de mogelijke nieuwe aanbesteding.

 

Werkgelegenheid

In de eventuele nieuwe aanbesteding moet de provincie dan, conform haar antwoorden n.a.v. de aangenomen motie, genaamd ‘Eigen bussen eerst’, zich maximaal strekken om qua eisen en wensen meer rekening te houden met behoud van werkgelegenheid en een gelijk speelveld.

 

Naïef

De Gelderse Groenlinks gedeputeerde Van der Meer liet vorige week weten dat het nog maar de vraag is of de concessie aan Keolis wordt ingetrokken, ook als er sprake is van fraude. Aanbestedingsdeskundigen benoemen echter dat fraude reden genoeg is om de concessie in te trekken. De fractie van FVD zou het niet alleen erg naïef vinden als de provincie straks, mocht er sprake zijn van fraude, verder gaat met een partij als Keolis ook geeft ze daarmee een volstrekt verkeerd signaal af.

 

Geheimhouding

Inmiddels heeft Keolis stukken aan de provincie ter beschikking gesteld, maar Statenleden kunnen deze alleen onder geheimhouding inzien. Met geheimhouding vervalt echter ook een groot deel van je controlerende taak als volksvertegenwoordiger.

 

Transparantie

Als de Provinciale Staten niets kunnen zeggen over vragen die het provinciebestuur wil beantwoorden, heeft het ook geen zin om deelgenoot te worden van geheime informatie. Zonder transparantie zien wij ook niet hoe het provinciebestuur zich kan verantwoorden naar de Staten.

FVD zal daarom niet meegaan in de geheimhouding van alle stukken en aandringen op transparantie en dus openheid van zoveel mogelijk zaken.