Standpunt FVD Overijssel over Keolis-drama

Bijna 1 miljard belastinggeld is gemoeid met de aanbesteding van het openbaar busvervoer. Helaas moet FVD Overijssel constateren dat het provinciebestuur op meerdere vlakken tekort is geschoten bij het proces van aanbesteding.

23 juni 2020

Een miljard

Met de aanbesteding van het openbaar busvervoer is bijna 1 miljard belastinggeld gemoeid. Alle reden om als provinciebestuur zorgvuldig om te gaan met het proces van aanbesteding. Helaas moeten we constateren dat er op meerdere vlakken tekort is geschoten.

 

Naam van gedeputeerde op trein 

Een paar weken voordat werd besloten aan welke partij de aanbesteding werd gegund, bedrukte Keolis de naam van gedeputeerde Boerman als gift op haar trein. De fractie van FVD was hier destijds zeer kritisch over, aangezien er op dat moment nog besloten moest worden of de aanbesteding van busvervoer aan Keolis werd gegund. Temeer daar Keolis een discutabele reputatie heeft wat betreft het binnenhalen van overheidsopdrachten.

 

Beïnvloeding

Twee weken later werd de opdracht van bijna 1 miljard euro inderdaad aan Keolis gegund. Als we er van uitgaan dat het cadeau van Keolis aan de gedeputeerde geen rol heeft gespeeld, dan blijft er sprake van onbewuste beïnvloeding door Keolis, en de schijn van belangenverstrengeling die wordt opgewekt door de gedeputeerde.

 

Geen beste reputatie

Inhoudelijk is de keuze voor Keolis en haar Chinese bussen ook curieus. De Chinese bussen hebben namelijk geen beste reputatie wat betreft kwaliteit. Daar komt bij dat er al te gemakkelijk voorbij wordt gegaan aan de hoogwaardige maakindustrie in Nederland en onze provincie. Op zijn minst had de provincie in haar eisen en wensen meer rekening kunnen houden met het belang van werkgelegenheid in de hoogwaardige maakindustrie.

 

Opschorten contract

Zoals door fractievoorzitter Johan Almekinders onlangs in het FVD-journaal verwoord, is de fraude bij Keolis onacceptabel. Als het aan FVD ligt, is het is nu zaak om alles op alles te zetten om het contract met Keolis op te schorten gedurende het onderzoek naar de fraude. Ook moet er overwogen worden om de huidige concessie te verlengen. Dit zorgt dan voor extra tijd die waarschijnlijk hard nodig is voor het onderzoek en de mogelijke nieuwe aanbesteding.

 

Werkgelegenheid

In de eventuele nieuwe aanbesteding moet de provincie dan, conform haar antwoorden n.a.v. de aangenomen motie, genaamd ‘Eigen bussen eerst’, zich maximaal strekken om qua eisen en wensen meer rekening te houden met behoud van werkgelegenheid en een gelijk speelveld.

 

Naïef

De Gelderse Groenlinks gedeputeerde Van der Meer liet vorige week weten dat het nog maar de vraag is of de concessie aan Keolis wordt ingetrokken, ook als er sprake is van fraude. Aanbestedingsdeskundigen benoemen echter dat fraude reden genoeg is om de concessie in te trekken. De fractie van FVD zou het niet alleen erg naïef vinden als de provincie straks, mocht er sprake zijn van fraude, verder gaat met een partij als Keolis ook geeft ze daarmee een volstrekt verkeerd signaal af.

 

Geheimhouding

Inmiddels heeft Keolis stukken aan de provincie ter beschikking gesteld, maar Statenleden kunnen deze alleen onder geheimhouding inzien. Met geheimhouding vervalt echter ook een groot deel van je controlerende taak als volksvertegenwoordiger.

 

Transparantie

Als de Provinciale Staten niets kunnen zeggen over vragen die het provinciebestuur wil beantwoorden, heeft het ook geen zin om deelgenoot te worden van geheime informatie. Zonder transparantie zien wij ook niet hoe het provinciebestuur zich kan verantwoorden naar de Staten.

FVD zal daarom niet meegaan in de geheimhouding van alle stukken en aandringen op transparantie en dus openheid van zoveel mogelijk zaken.

Word ook lid!

Word net als 48.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140