Standpunt FVD Overijssel over intrekken concessie Keolis

Afgelopen mei bleek uit onderzoek van Follow the Money dat Keolis gefraudeerd heeft bij de aanbesteding van het busvervoer in de IJssel- en Vechtstreek. Na onderzoek van de Provincie, is de concessie met steun van de Provinciale Staten ingetrokken en is Keolis definitief het busvervoer in de regio kwijt.

Vanaf december gaat Keolis nog wel een noodconcessie rijden van maximaal 2 jaar. Als reden wordt hiervoor aangevoerd, dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit en de werkgelegenheid van het busvervoer.

FVD Overijssel vindt het een juiste beslissing dat Keolis de concessie voor het busvervoer in de IJssel-Vechtregio verliest. Fraude mag niet lonen. FVD is het ook eens met het besluit van de provincie om zowel reizigers als medewerkers zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van de gevolgen van de frauduleuze handelingen van Keolis.

FVD had wel gehoopt dat met een nieuwe aanbesteding de kans werd aangegrepen om de eerder gemaakte fout te herstellen. De provincie heeft destijds namelijk indirect gekozen voor bussen uit communistisch China ten koste van Europese bussen, zoals van de eigen VDL-groep. Niet alleen is er te weinig oog geweest voor regionale werkgelegenheid, ook is er geen sprake van een gelijk speelveld als staatsgeleide “bedrijven” uit China mee mogen doen in de aanbesteding.