Standpunt FVD Overijssel over Afvalscheiding

FVD Overijssel heeft het onderwerp ‘Nascheiden van afval’ in de Provinciale Staten aangezwengeld.

03 juli 2020

Het scheiden van afval is voor de inwoners van Overijssel onnodig gecompliceerd gemaakt.

Mensen van goede wil zien door de bomen het bos niet meer, waardoor afval dat door de inwoners wordt gescheiden (bronscheiding) steeds meer vervuild raakt door stoffen die er niet horen.

FVD Overijssel is van mening dat voor het huishoudelijk afval de inwoners optimaal gefaciliteerd dienen te worden, en dat afvalscheiding overzichtelijk en servicegericht dient te zijn.

Zo wil FVD meer focussen op de kwaliteit van afvalstromen in plaats van de kwantiteit. De laatste jaren is met name de nadruk gelegd op het verminderen van de hoeveelheid restafval per inwoner; beleidsmiddelen daarbij waren Diftar en omgekeerd inzamelen. Het gevolg van deze beleidsmiddelen is echter dat veel inwoners ontwijkgedrag vertonen en restafval dumpen in de openbare ruimte of bij het textiel, papier en GFT.

Gevolgen van vervuilde afvalstromen

Doordat het afval steeds minder goed wordt gescheiden, kunnen de grondstoffen uit het afval niet meer worden gebruikt: het afval wordt afgekeurd en alsnog verbrand. 

Uiteindelijk leidt dit een steeds hogere afvalstoffenheffing, en daarmee tot hogere kosten voor de gemeenten en inwoners.

Bronscheiden en nascheiden

Steeds meer gemeenten gaan over tot het nascheiden van afval. Bij nascheiden sorteren en verwerken machines in een fabriek de grondstoffen uit het restafval. De hoogwaardige technologie die daarvoor wordt ingezet en de relatief zuivere grondstoffen die hiermee worden verkregen bieden kansen voor de maakindustrie en de mogelijkheid om de technologie en producten wereldwijd te exporteren.

Het standpunt van FVD Overijssel is: nascheiding waar het kan, bronscheiding waar het moet.

 • bronscheiden: herbruikbaar afval bestemd voor kringloopwinkels, GFT, glas, papier en karton, textiel, chemisch afval, witgoed en electronica, grof vuil.
 • nascheiden: al het plastic, blik en drankkartons uit het restafval.

In de provincie Overijssel dringen meerdere gemeenteraadsfracties aan op nascheiden. Ook in andere provincies is dit onderwerp actueel en ziet men een rol weggelegd voor de provincie.

In tal van plaatsen in Nederland staan inmiddels hightech nascheidingsfabrieken of zijn er plannen voor; alleen Oost-Nederland is in dit verband een blinde vlek.

Werkbezoek Omrin

FVD Overijssel heeft het onderwerp ‘Nascheiden van afval’ in de Provinciale Staten aangezwengeld en voor dit onderwerp belangstelling gewekt. Op initiatief van FVD wordt daarom door de Overijsselse statenleden een werkbezoek aan het Friese afvalverwerkingsbedrijf Omrin gepland; Omrin beschikt in Heerenveen over een ultramoderne nascheidingsinstallatie.

Motie Bronscheiden

De motie Bronscheiden van FVD is op 1 juli in Provinciale Staten aangenomen. Deze motie heeft tot doel het restafval uit de hoogbouw zuiverder te maken, en daarmee beter geschikt voor nascheiden.

 

 

Word ook lid!

Word net als 48.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140