Standpunt FVD Overijssel over Afvalscheiding

Het scheiden van afval is voor de inwoners van Overijssel onnodig gecompliceerd gemaakt.

Mensen van goede wil zien door de bomen het bos niet meer, waardoor afval dat door de inwoners wordt gescheiden (bronscheiding) steeds meer vervuild raakt door stoffen die er niet horen.

FVD Overijssel is van mening dat voor het huishoudelijk afval de inwoners optimaal gefaciliteerd dienen te worden, en dat afvalscheiding overzichtelijk en servicegericht dient te zijn.

Zo wil FVD meer focussen op de kwaliteit van afvalstromen in plaats van de kwantiteit. De laatste jaren is met name de nadruk gelegd op het verminderen van de hoeveelheid restafval per inwoner; beleidsmiddelen daarbij waren Diftar en omgekeerd inzamelen. Het gevolg van deze beleidsmiddelen is echter dat veel inwoners ontwijkgedrag vertonen en restafval dumpen in de openbare ruimte of bij het textiel, papier en GFT.

Gevolgen van vervuilde afvalstromen

Doordat het afval steeds minder goed wordt gescheiden, kunnen de grondstoffen uit het afval niet meer worden gebruikt: het afval wordt afgekeurd en alsnog verbrand. 

Uiteindelijk leidt dit een steeds hogere afvalstoffenheffing, en daarmee tot hogere kosten voor de gemeenten en inwoners.

Bronscheiden en nascheiden

Steeds meer gemeenten gaan over tot het nascheiden van afval. Bij nascheiden sorteren en verwerken machines in een fabriek de grondstoffen uit het restafval. De hoogwaardige technologie die daarvoor wordt ingezet en de relatief zuivere grondstoffen die hiermee worden verkregen bieden kansen voor de maakindustrie en de mogelijkheid om de technologie en producten wereldwijd te exporteren.

Het standpunt van FVD Overijssel is: nascheiding waar het kan, bronscheiding waar het moet.

  • bronscheiden: herbruikbaar afval bestemd voor kringloopwinkels, GFT, glas, papier en karton, textiel, chemisch afval, witgoed en electronica, grof vuil.
  • nascheiden: al het plastic, blik en drankkartons uit het restafval.

In de provincie Overijssel dringen meerdere gemeenteraadsfracties aan op nascheiden. Ook in andere provincies is dit onderwerp actueel en ziet men een rol weggelegd voor de provincie.

In tal van plaatsen in Nederland staan inmiddels hightech nascheidingsfabrieken of zijn er plannen voor; alleen Oost-Nederland is in dit verband een blinde vlek.

Werkbezoek Omrin

FVD Overijssel heeft het onderwerp ‘Nascheiden van afval’ in de Provinciale Staten aangezwengeld en voor dit onderwerp belangstelling gewekt. Op initiatief van FVD wordt daarom door de Overijsselse statenleden een werkbezoek aan het Friese afvalverwerkingsbedrijf Omrin gepland; Omrin beschikt in Heerenveen over een ultramoderne nascheidingsinstallatie.

Motie Bronscheiden

De motie Bronscheiden van FVD is op 1 juli in Provinciale Staten aangenomen. Deze motie heeft tot doel het restafval uit de hoogbouw zuiverder te maken, en daarmee beter geschikt voor nascheiden.