Sociale voorzieningen

Het is goed dat in Nederland geprobeerd wordt om voor iedereen te zorgen en niemand buiten de boot te laten vallen. Die sociale kant van onze samenleving wil Forum voor Democratie behouden en waar nodig versterken. Daar staat tegenover dat we selectiever moeten zijn in het aanbieden van uitkeringen en andere sociale voorzieningen. De uitkering moet een vangnet zijn – geen hangmat. Sommige uitkeringen zijn nu te royaal en de uitvoering daarvan dient te worden aangescherpt.

Werken moet onder alle omstandigheden lonen. Het verschil tussen bruto- en nettoloon moet worden verkleind door lagere belastingen en premies.
Dit creëert banen, omdat Nederlandse werknemers dan beter kunnen concurreren met het buitenland.

Wij willen:

  • Behoud van een goed vangnet voor degenen die dat echt nodig hebben.
  • Maar werken moet altijd lonen en werken moet aanzienlijk meer lonen dan een uitkering.
  • Sociaal vangnet is bedoeld voor hen die niet kunnen, niet voor hen die niet willen. Strenge controle op fraude.
  • Hervorming en versimpeling toeslagenstelsel.
  • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten die werkloos zijn gebleven.
  • Stoppen voorrangsregeling immigranten op sociale huurwoningen in de grote steden. Deze dienen ter beschikking te worden gesteld aan docenten in het onderwijs, politieagenten, verpleegkundigen en andere mensen die onmisbaar zijn voor de publieke voorzieningen.