Sanering NPO

Forum voor Democratie constateert grote vooringenomenheid in de publieke media. Een stuitende eenzijdigheid domineert, gekoppeld aan groot gebrek aan oprechte nieuwsgierigheid. De NPO is verworden tot een instrument van het partijkartel en daarom denkt Forum voor Democratie dat een grondige sanering van de NPO een belangrijk onderdeel vormt in de kartelbestrijding.

Eindeloos werd de Nederlandse bevolking verteld hoe goed het associatieverdrag met Oekraïne was en hoe desastreus de Brexit zou zijn. De favoriete NPO-gezichten verkondigden dagelijks dat Trump nooit kon winnen - en na de uitslag mochten dezelfde gezichten uitleggen waarom hij won. De onderwerpkeuze, gasten en voorkeuren van steeds dezelfde presentatoren pakken schokkend vaak uit in het voordeel van steeds weer dezelfde politieke partijen en agendapunten. Andere partijen en opvattingen worden negatief bejegend of zelfs totaal genegeerd of verdraaid.

De NPO ontvangt jaarlijks meer dan € 900 miljoen van de Nederlandse belastingbetaler (dat is ruim € 2,5 mln per dag!). Voor al dit geld wordt de Nederlandse bevolking niet goed voorgelicht. Sterker: de publieke en politieke meningsvorming  wordt gemanipuleerd. Dit moet nu echt stoppen.

Wij willen:

  1. Partijlidmaatschappen bestuursleden NPO openbaar.
  2. Partijlidmaatschappen presentatoren opinieprogramma’s en netmanagers openbaar.
  3. Benoeming onafhankelijke Ombudsman die de neutraliteit van opinie- en debatprogramma’s waarborgt en klachten in het openbaar bespreekt en behandelt.
  4. Instelling onafhankelijke Raad van Toezicht voor de NPO waarin steekproefsgewijs steeds nieuwe groepen kijkers zijn vertegenwoordigd.
  5. Geen reclame meer op de NPO.
  6. De NPO biedt niet langer mee op grote sportevenementen zoals WK, EK, Olympische Spelen, enzovoorts. Dit kan uitstekend door de commerciële omroepen worden overgenomen.
  7. Verantwoording na afloop van alle programma’s: ‘Dit programma heeft u € …. belastinggeld gekost.’
  8. Verbieden belangenverstrengeling productiemaatschappijen en loondienstverband. Salarissen gemaximeerd op de Balkenendenorm.
  9. Slechts twee publieke kanalen die meer gericht zijn op informatie, cultuur en documentaires en minder op verstrooiing en entertainment.
  10. Meer aandacht voor de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur.