Samen in verzet tegen bomenkap en windturbines!

Ons mooie Nederlandse landschap dreigt de komende jaren in sneltreinvaart te worden ontsierd. Door spuuglelijke windturbines, die gezondheidsklachten bij omwonenden veroorzaken en vele vogels doden.

Door massale zonnepanelen op land, die funest zijn voor biodiversiteit en bodemleven. En door de aanbouw van biomassacentrales, die zorgt voor massale bomenkap. Dit miljarden verslindende beleid, dat men de ‘klimaattransitie’ noemt, is dus alles behalve groen. Daar moeten we tegen in verzet komen! De uitvoering van dit beleid vindt provinciaal en lokaal plaats. Onze provinciale volksvertegenwoordigers strijden dag in dag uit voor het behoud van een prettige woon- en leefomgeving. We eisen inspraak en invloed van omwonenden. Bijvoorbeeld via referenda. Speelt in uw omgeving de bouw van windturbines, de realisatie van grootschalige zonnepanelen in het groen en/of massale bomenkap? Neem dan contact op met onze vertegenwoordigers in uw provincie! Samen komen we in verzet!

Kijk op www.fvd.nl/provincies voor meer informatie.