Provincie roept afname van het aantal bomen een halt toe

Uit ons onderzoek bleek het aantal bomen in Drenthe al sinds 2013 jaarlijks af te nemen. We brachten deze afname in kaart en onder de aandacht bij de provincie. Het resultaat: gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) heeft toegezegd deze afname per direct een halt toe te roepen en gaat met Staatsbosbeheer het gesprek aan om het bosarsenaal uit te breiden.

Tijdens de eerste digitale vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) heeft de fractie deze afname geagendeert. Er worden structureel meer bomen gekapt dan dat er worden geplant, ondanks een herplantingsplicht. Nu telt de provincie 5,2 miljoen bomen, dat zijn 12 bomen per inwoner. Het aantal bomen is tussen 2013 en 2017 in Drenthe met 2,9 procent afgenomen. Wij zijn van mening van bos bij de natuur van Drenthe hoort en steunen daarom de inzet voor het planten van meer bomen.

Gedeputeerde Henk Jumelet van het CDA is het met ons eens. Henk Jumelet zegde hierop toe de afname van bos een halt toe te roepen. Daarbij gaf Henk Jumelet aan voornemens te zijn met onder andere Staatsbosbeheer het gesprek aan te gaan over een uitbreiding van het bosarsenaal binnen Drenthe.

Mooi resultaat waar wij trots op mogen zijn.