Provincie maakt schoon schip na sjoemelschandaal Keolis

OV-gunning aan Keolis ingetrokken na gesjoemel bij aanbesteding

Op 7 juli hebben de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland een streep gezet door de OV-gunning van bijna een miljard aan Keolis, nadat bleek dat de concessie werd gewonnen door gesjoemel bij de aanbesteding. Er waren geheime, mogelijk frauduleuze afspraken opgedoken tussen Keolis en de Chinese leveranciers van elektrische bussen en er werd geconstateerd dat Keolis opzettelijk onjuiste informatie verstrekte.

Rechtsomkeert

FVD Overijssel heeft Gedeputeerde Staten van meet af aan scherp gehouden op het dossier Keolis, en gepleit voor het intrekken van de concessie. FVD vindt het daarom terecht dat de Provincie hiertoe besloten heeft. De Chinese bussen die al onderweg zijn naar Nederland, mogen wat FVD Overijssel betreft dan ook rechtsomkeert maken.

Schijn van vriendjespolitiek

Dat de naam van gedeputeerde Boerman van de trein verwijderd wordt, vindt FVD eveneens een goede zaak. Al sinds de zomer van 2019 hamert FVD Overijssel hierop. Een openbaar bestuurder zou niet moeten meewerken aan onbewuste beïnvloeding en hoort alle schijn van vriendjespolitiek tegen te gaan.

Eerdere fouten herstellen

Een nieuwe aanbestedingsprocedure biedt de gedeputeerde de kans om eerder gemaakte fouten te herstellen en om deze keer wél te zorgen voor een gelijk speelveld en om rekening te houden met het behoud van werkgelegenheid in de hoogwaardige Nederlandse maakindustrie, zoals werd bepleit in de motie ‘Eigen bussen eerst’, die in december 2019 met steun van FVD Overijssel werd aangenomen.

Continuïteit waarborgen voor werknemers en reizigers

Het intrekken van de concessie heeft mogelijk gevolgen voor zowel de werknemers van Keolis als de reizigers. CNV en FNV hebben hierover hun zorgen geuit; FVD Overijssel deelt die zorgen en acht het van groot belang dat de continuïteit voor reizigers en werknemers gewaarborgd blijft.

Gebrekkige communicatie met Provinciale Staten

Het bevreemdt FVD Overijssel dat Provinciale Staten via de media het besluit van de Provincie moesten vernemen en pas naderhand zelf bericht ontvingen. Het is niet de eerste keer dat zich dergelijke situaties voordoen; dat getuigt allerminst van een professionele communicatie. FVD Overijssel heeft dan ook in de vergadering van Provinciale Staten op 9 juli aan GS gevraagd hoe zij de communicatie willen verbeteren en hoe zij ervoor gaan zorgen dat Provinciale Staten op de juiste manier en als eerste geïnformeerd worden.

Lessen

Tot slot wilde FVD van GS weten hoe zij drama’s omtrent aanbestedingen, zoals bij Keolis, in de toekomst denken te voorkomen en welke lessen zij uit de ontstane situatie gaan trekken.