Provincie maakt schoon schip na sjoemelschandaal Keolis

Overijssel zet een streep door de OV-gunning aan Keolis; gedeputeerde Boerman laat zijn naam van de trein halen.

09 juli 2020

OV-gunning aan Keolis ingetrokken na gesjoemel bij aanbesteding

Op 7 juli hebben de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland een streep gezet door de OV-gunning van bijna een miljard aan Keolis, nadat bleek dat de concessie werd gewonnen door gesjoemel bij de aanbesteding. Er waren geheime, mogelijk frauduleuze afspraken opgedoken tussen Keolis en de Chinese leveranciers van elektrische bussen en er werd geconstateerd dat Keolis opzettelijk onjuiste informatie verstrekte.

Rechtsomkeert

FVD Overijssel heeft Gedeputeerde Staten van meet af aan scherp gehouden op het dossier Keolis, en gepleit voor het intrekken van de concessie. FVD vindt het daarom terecht dat de Provincie hiertoe besloten heeft. De Chinese bussen die al onderweg zijn naar Nederland, mogen wat FVD Overijssel betreft dan ook rechtsomkeert maken.

Schijn van vriendjespolitiek

Dat de naam van gedeputeerde Boerman van de trein verwijderd wordt, vindt FVD eveneens een goede zaak. Al sinds de zomer van 2019 hamert FVD Overijssel hierop. Een openbaar bestuurder zou niet moeten meewerken aan onbewuste beïnvloeding en hoort alle schijn van vriendjespolitiek tegen te gaan.

Eerdere fouten herstellen

Een nieuwe aanbestedingsprocedure biedt de gedeputeerde de kans om eerder gemaakte fouten te herstellen en om deze keer wél te zorgen voor een gelijk speelveld en om rekening te houden met het behoud van werkgelegenheid in de hoogwaardige Nederlandse maakindustrie, zoals werd bepleit in de motie ‘Eigen bussen eerst’, die in december 2019 met steun van FVD Overijssel werd aangenomen.

Continuïteit waarborgen voor werknemers en reizigers

Het intrekken van de concessie heeft mogelijk gevolgen voor zowel de werknemers van Keolis als de reizigers. CNV en FNV hebben hierover hun zorgen geuit; FVD Overijssel deelt die zorgen en acht het van groot belang dat de continuïteit voor reizigers en werknemers gewaarborgd blijft.

Gebrekkige communicatie met Provinciale Staten

Het bevreemdt FVD Overijssel dat Provinciale Staten via de media het besluit van de Provincie moesten vernemen en pas naderhand zelf bericht ontvingen. Het is niet de eerste keer dat zich dergelijke situaties voordoen; dat getuigt allerminst van een professionele communicatie. FVD Overijssel heeft dan ook in de vergadering van Provinciale Staten op 9 juli aan GS gevraagd hoe zij de communicatie willen verbeteren en hoe zij ervoor gaan zorgen dat Provinciale Staten op de juiste manier en als eerste geïnformeerd worden.

Lessen

Tot slot wilde FVD van GS weten hoe zij drama’s omtrent aanbestedingen, zoals bij Keolis, in de toekomst denken te voorkomen en welke lessen zij uit de ontstane situatie gaan trekken.

Word ook lid!

Word net als 48.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140