Nieuws uit FVD FVD Overijssel

FVD-krant succesvol verspreid

Dankzij de inzet van zo’n 150 enthousiaste vrijwilligers is de FVD-krantenactie in Overijssel een groot succes geworden.

Motie Sturing Investeringen aanvaard

Provinciale Staten aanvaardden de door FVD Overijssel ingediende motie Sturing Investeringen; dankzij deze motie wordt het MKB vroegtijdig en intensief betrokken bij plannen om de gevolgen van de coronacrisis te dempen. 

Standpunt FVD Overijssel over Afvalscheiding

FVD Overijssel heeft het onderwerp ‘Nascheiden van afval’ in de Provinciale Staten aangezwengeld.

Motie Bronscheiden aangenomen

Door een betere scheiding van rest- en groenafval wordt nascheiden aantrekkelijker.

Standpunt FVD Overijssel over Keolis-drama

Bijna 1 miljard belastinggeld is gemoeid met de aanbesteding van het openbaar busvervoer. Helaas moet FVD Overijssel constateren dat het provinciebestuur op meerdere vlakken tekort is geschoten bij het proces van aanbesteding.

Vragen FVD over Statenvoorstel Circulaire Economie

Op 19 maart werd het Statenvoorstel Circulaire Economie 2020-2023 gepubliceerd. FVD Overijssel heeft daarover een aantal vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Motie Taskforce Zonnepanelen aangenomen

De door FVD geïnitieerde motie Taskforce Zonnepanelen, die helpt voorkomen dat het Overijsselse landschap wordt volgebouwd met zonnevelden, is met een stemverhouding 37/9 aangenomen.

FVD stelt vragen over vervuilde grond op Twente Airport

Sinds november vinden er transporten plaats waarbij mogelijk vervuilde grond vervoerd wordt van de ene naar de andere kant van Airport Twente. Reden voor FVD-Statenlid Frederik Tattersall om vragen aan GS te stellen.

Vervolgvragen maximumsnelheid hulpdiensten

Met de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen, daalde die voor hulpdiensten navenant. FVD Overijssel wil dat de snelheid en kwaliteit van de noodhulp gegarandeerd blijft.

Chilion Snoek verlaat FVD-fractie

Chilion Snoek heeft per 1 mei zijn lidmaatschap van FVD opgezegd en verlaat de FVD-fractie in de Provinciale Staten

Word ook lid!

Word net als 42.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van FVD Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140