Ouderen & pensioenen

Door de belastingvrije voet van € 20.000,- voor iedereen en versimpelde en verlaagde belastingen (zie ook: Belastingen) zal een onmiddellijke, substantiële koopkrachtverbetering voor ouderen in de AOW worden gerealiseerd. Forum voor Democratie wil daarnaast dat de pensioenen onder nationaal toezicht blijven en niet onder Europese jurisdictie komen te vallen. Het dramatische besluit dat het partijkartel daarover op een achternamiddag in juni 2016 nam, moet meteen worden teruggedraaid.

Brede maatschappelijke thema’s zoals vergrijzing, afkalving van de verzorgingsstaat en sociale duurzaamheid kunnen worden verenigd in het concept van generatiewoningen. Deze woonvorm is in andere Europese landen een vanzelfsprekendheid en ook in ons land was deze woonvorm in het verleden heel normaal. Een generatiewoning bestaat uit een kerngezin met jonge kinderen, jongvolwassenen én ouderen. Generatiewoningen pakken een aantal prangende maatschappelijke problemen gecombineerd aan: pensioenproblematiek, sociale uitsluiting door huidig ouderenbeleid, huisvesting jonge gezinnen, kinderopvang, toename sociale en effectieve veiligheid, daling zorgkosten.

Geen politieke baantjesjagers meer in de besturen van pensioenfondsen maar professionals met aantoonbare (internationale) ervaring in de financiële wereld.

Wij willen:

  1. Pensioenen onder nationaal toezicht; in geen enkel geval onder EU-jurisdictie.
  2. Flexibele arbeidsmogelijkheden voor wie dat wil wanneer de AOW-leeftijd is ingegaan.
  3. AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar voor reguliere beroepen.
  4. Voor zware beroepen de AOW-leeftijd fixereren op 40 jaar werk
  5. Substantiële koopkrachtverbetering voor AOW-ers via belastingvrije voet van € 20.000,- en versimpelde en verlaagde belastingen (zie ook:Belastingen).
  6. Stimuleren generatiewoningen.
  7. Gezien de hogere levensverwachting, de toenemende eenzaamheid van ouderen en de problemen van langdurig zieke mensen, moeten ouderen die hun leven voltooid achten, recht krijgen op hulp bij het waardig beëindigen van hun leven. Naast de al bestaande euthanasiewetgeving kunnen ouderen zonder overheidsbemoeienis zelf beschikken over hun levenseinde.