Oppositie in provincie boos over onduidelijkheid kosten Ring Zuid

Een deel van de oppositiepartijen in Provinciale Staten is gefrustreerd over het uitblijven van duidelijkheid over de kosten van de bouw van de zuidelijke ringweg.

Forum voor Democratie, SP, Partij voor de Dieren en Groninger Belang zijn gefrustreerd over het feit dat gedeputeerde Fleur Gräper geen inzicht wil geven in de finaniciële problemen tussen projectbureau Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort.

Er is nog altijd geen akkoord tussen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort over de constructie van de bouwkuip. Ook hebben beide partijen geen oplossing bereikt over de financiële gevolgen van de vertraging van de bouw van de zuidelijke ringweg.

Een groot deel van de oppositie vindt dat onverteerbaar, omdat de provincie financieel risicodragend is en zij door informatieachterstand door gedeputeerde Fleur Gräper buitenspel is gezet.

Kosten en overschrijding nog onduidelijk

'Wij zitten niet meer aan het stuur', zegt Statenlid Bram Schmaal (Groninger Belang). 'De meest risicovolle onderdelen van dit traject zijn nog steeds niet goed in kaart gebracht.' Forum voor Democratie is ook bang voor de gevolgen. 'Komt de Ring nog wel rond?', vraagt Statenlid Daniel Osseweijer zich af. 'Er is nog steeds geen vergunning voor de bouw van de verdiepte ligging, maar we moeten volgens het college vooral vertrouwen hebben in de plannen van de voortgang van de werkzaamheden. Maar kan de gedeputeerde ook inzicht geven in de kosten van de aanleg en de overschrijding van het project?'

Gedeputeerde Fleur Gräper zegt dat dit niet duidelijk is, maar ook niet zomaar zal kunnen. 'Het gaat om buitengewoon gevoelige bedrijfsinformatie. Vanuit onderhandelingspositie en ook vertrouwelijkheid bij de aannemer is het niet opportuun om u over de kosten te informeren. Zodra wij inzicht hebben zullen wij het delen.'

Contractbreuk

50 Plus vindt: eerst zien, dan geloven. De SP baalt ervan dat de Staten niet meer kunnen bijsturen, het ontwerp van de bouw van de zuidelijke ringweg ligt vast. Gräper heeft eerder aangegeven dat wanneer de Staten wijzigingen willen aanbrengen in de bouw van de ringweg, de aannemer een claim kan neerleggen bij de provincie als gevolg van contractbreuk.

Statenkast

Forum voor Democratie, PVV, SP en Groninger Belang willen alsnog de stukken kunnen inzien. 'Desnoods onder geheimhouding', aldus Ossewijer. PVV-Voorman Ton van Kesteren wil graag dat de Statenkast weer in ere wordt hersteld: een kast waar het college van Gedeputeerde Staten documenten kan neerleggen die Statenleden onder voorwaarde van geheimhouding kunnen inzien.

Gräper zegt toe dat op termijn delen van de financiële stukken in de Statenkast kunnen komen te liggen, maar dat nu de onderhandelingspositie voorop staat. En dat betekent: voorlopig geen opheldering over de oplopende kosten van de bouw van de zuidelijke ringweg. Verkeersdeskundige Piet Muijzert uit Oude Pekela schat de oplopende kosten als gevolg van de vertraging op meer dan honderd miljoen euro extra.