Voor een goed ondernemingsklimaat zijn een goed geschoolde beroepsbevolking, moderne infrastructuur (ook digitaal) en voldoende huisvesting nabij het werk essentiële basisvoorwaarden. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Dat de provincie faciliterend optreedt voor ondernemers en de bureaucratie aanpakt;
  • Hoogwaardige bedrijfsterreinen met moderne voorzieningen;
  • Investeren in moderne fysieke infrastructuur;
  • Het stimuleren van Twente als innovatie-regio
  • Faciliteren van goede digitale infrastructuur;
  • Een gezonde toeristische sector en daarmee een flinke groei van de werkgelegenheid in Overijssel;
  • Aanbestedingsdrempels voor MKB verlagen; ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen;
  • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers die werkzaamheden voor de provincie verrichten;
  • Aanjagende rol voor een milieuvriendelijk en efficiënt afvalbeleid door innovatieve nascheidingstechtnieken.