Een van de kerntaken van de provincie is het realiseren van nieuwe natuur en behoud van bestaande natuur. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Behoud van het landschap. Direct stoppen met aanleg van windmolens en zonneweides;
  • Financiële ondersteuning van de streekcultuur en beeldbepalende monumentale panden;
  • De agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden en combineren met recreatieve functies;
  • De toeristische sector in Overijssel stimuleren;
  • Afvaldump in de natuur, veroorzaakt door Diftar, tegengaan door in te zetten op nascheiden in de fabriek.