Overijssel kent een uitgestrekt landelijk gebied waarin de agrarische sector nog altijd de boventoon voert.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Minder belemmerende provinciale regelgeving voor de agrarische sector;

  • Snelle uitwerking van het ruilplan voor de landbouwgebieden met een betere verkaveling, waterhuishouding en ontsluiting waardoor de landbouwsector versterkt wordt;