Forum voor Democratie is voor een beter milieu maar tegen de honderden miljarden verslindende Klimaatwet waarmee de politiek op ondoordachte wijze een onbetaalbare energietransitie wil gaan realiseren die geen enkel meetbaar effect heeft op het klimaat. De Klimaatwet kan nu alleen nog gestopt worden via de nieuwe Eerste Kamer.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden die het landschap ontsieren en overlast veroorzaken;
  • Stoppen met energieopwekking door gebruik van biomassa;
  • Dat de provincie stopt om zich met de energietransitie bezig te houden maar zich gaat concentreren op haar kerntaken.