De provinciale politieke cultuur is ingeslapen, zelfgenoegzaam en niemand wordt afgerekend op resultaten. De gevestigde partijen houden elkaar de hand boven het hoofd. Problemen duren voort, daadkracht ontbreekt.

Forum voor Democratie wil deze politieke cultuur openbreken. Het is tijd voor vernieuwing van de wijze waarop onze provincie wordt bestuurd. Het is tijd voor nieuwe mensen en een modern en daadkrachtig bestuur. De Provincie moet vooral faciliterend zijn voor de burgers en de gemeenten.

 

Forum voor democratie wil:

  • Heldere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor provinciale bestuurders;
  • Concrete doelen en deadlines stellen en afrekenen op resultaten;
  • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
  • Compactere provinciale organisatie;
  • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking;
  • Alleen gemeentelijke fusies als de meerderheid van de bewoners daar voorstander van is;
  • Meer transparantie en openheid
  • Mogelijkheid voor provinciale referenda.