Er is met name een grote behoefte aan nieuwe woningen in Amsterdam en het zuidelijk deel van Noord-Holland. De provincie moet niet alleen binnenstedelijk bouwen stimuleren maar ook het bouwen van nieuwe betaalbare woningen aan de randen van de steden beter gaan faciliteren.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Het tempo van de woningbouw versnellen;
  • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan;
  • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken.