Voor een goed ondernemingsklimaat zijn een goed geschoolde beroepsbevolking, moderne infrastructuur (ook digitaal) en voldoende huisvesting nabij het werk essentiële basisvoorwaarden.

 

Forum voor Democratie wil: 

  • Dat de provincie faciliterend optreedt voor ondernemers en de bureaucratie aanpakt;
  • Hoogwaardige bedrijfsterreinen met moderne voorzieningen;
  • Investeren in moderne fysieke infrastructuur;
  • Faciliteren van goede digitale infrastructuur;
  • Aanbestedingsdrempels voor MKB verlagen; ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen;
  • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers die werkzaamheden voor de provincie verrichten.