Een van de kerntaken van de provincie is het realiseren van nieuwe natuur en behoud van bestaande natuur. Het groen in onze omgeving is beperkt en daar moeten we zuinig op zijn.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Behoud van het landschap. Direct stoppen met aanleg van windmolens en zonneweides;
  • De agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden en combineren met recreatieve functies;
  • Spreiding van het toerisme om de grote steden te ontlasten.