De provincie Noord-Holland heeft een bloeiende en dynamische landbouwsector. Het maatschappelijk belang van de landbouwsector is breder dan alleen de agrarische productie: de landbouw is ook beheerder van het grootste deel van het landschap, en draagt daarmee bij aan het behoud van cultureel erfgoed, aardkundige waarden en recreatie.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Minder belemmerende provinciale regelgeving voor de agrarische sector;
  • Adequate vergoeding voor boerenbedrijven die op grond van ruimtelijke ordening vereisten verplaatst moeten worden.