Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de provincie Noord-Holland, zowel voor de economie, als voor de leefkwaliteit van haar inwoners. De provincie moet zich inzetten om die bereikbaarheid te kunnen waarborgen. Het is van essentieel belang dat er daadkrachtig geïnvesteerd wordt in betere infrastructuur.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Een nieuwe nationale luchthaven in zee. In de nieuwe structuurplannen en het Noordzee overleg moet daar rekening mee worden gehouden.
  • De Noord-Zuidlijn moet als eerste worden doorgetrokken naar Schiphol, in tweede instantie naar Purmerend;
  • Knelpunten op de wegen snel en daadkrachtig aanpakken;
  • Goed openbaar vervoer, ook in de landelijke gebieden;
  • Aanleg van snelfietspaden.