De provincie dient zoveel mogelijk voorwaarden te scheppen voor een vruchtbaar ondernemersklimaat. Noord Brabant dient een broedplaats te zijn voor alle soorten ondernemingen.

 

Forum voor democratie wil: 

  • Stimuleren dat Noord Brabant aantrekkelijk blijft als vestigingsregio voor (internationale) bedrijven;
  • Stimuleren van de innovatie met focus op Brainport Eindhoven
  • Goed ICT-infrastructuur in de gehele provincie, dus ook in de buitengebieden; 
  • Bereikbaarheid, ter land en in de lucht waarborgen;
  • Minder regels waardoor ook de agrarische bedrijven kunnen floreren.