De agrarische sector is hard toe aan een herwaardering. De agrarische cultuur en bedrijvigheid dient te worden gesteund. 

Een gezonde agrarische sector kent vele soorten agrarische ondernemingen, die allen naast elkaar kunnen bestaan. Dat betekent dat niet alleen de ecologisch/biologisch boeren gesteund moet worden, maar ook de traditionele agrarische ondernemingen.

De provincie moet voorwaarden scheppen voor een gezonde agrarische sector. Dat betekent onder andere minder belemmerende regels en een eenvoudiger vergunningensysteem maar met oog op volksgezondheid.

De agrarische sector is onontbeerlijk voor behoud van leefbaarheid van landelijke gebieden en kan een actievere rol spelen in natuurbehoud. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Steun en waardering voor de gehele agrarische sector;
  • Minder belemmerende regelgeving;
  • Maximale mogelijkheden tot ondernemen voor de agrariër;
  • Behoud van landschap.