De provincie dient geen geld te verkwisten aan maatregelen die geen meetbaar effect hebben en/of de economische groei tegenhouden. Als Nederland al te klein om (eenzijdig) aan CO2-reductie te doen, is de provincie Noord Brabant dat al helemaal. 

Milieusubsidies hebben geen of slechts minimaal effect en dienen te worden afgeschaft.

Een kerntaak van de provincie is behoud van de natuur in Noord Brabant. Goed uitgevoerd natuurbehoud is een efficiënte en meetbare methode van milieubescherming die bovendien de leefbaarheid in de provincie ten goede komt.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Stoppen met milieu- en klimaatsubsidies;
  • Stoppen met aanleg van windmolenparken en zonneweides;
  • Stoppen met energietransitie vanuit provincie;
  • Natuurbehoud als meetbare milieumaatregelen.