Het provinciebestuur staat te ver van de burger. De provincie dient ruimte te geven aan burgers en bedrijven, ook in de agrarische sector. De provincie dient alleen in te grijpen daar waar het nodig is. 

Het provinciale beleid dient bestendig te zijn en gericht op de langere termijn. De provincie moet een betrouwbare partner voor burger en bedrijf zijn.

Om te voorkomen dat beslissingen worden genomen zonder dat daar voldoende draagvlak voor is, dient veelvuldig gebruik te worden gemaakt van het referendum.

 

Forum voor democratie wil:

  • Heldere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor provinciale bestuurders;
  • Concrete doelen en deadlines stellen en afrekenen op resultaten;
  • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
  • Compactere provinciale organisatie;
  • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking;
  • Alleen gemeentelijke fusies als de meerderheid van de bewoners daar voorstander van is;
  • Meer transparantie en openheid
  • Mogelijkheid voor provinciale referenda.