De lasten voor burgers en bedrijven dienen tot een minimum te worden beperkt. Een provincie die haar taak beperkt opvat, kan de lasten verlichten.

 

Forum voor democratie wil:

  • De reserves van de provincie ten goede laten komen aan de inwoners;
  • Stoppen met geld voor energietransitie, subsidies en fondsen;
  • Afschaffing of verlaging van provinciale lasten;
  • Efficiënte bedrijfsvoering van de provincie.