Motie Whatsapp- en SMS-alerts aangenomen

De motie van FVD Overijssel, waarin wordt opgeroepen om Whatsapp- en SMS-alerts in te voeren in het regionale trein- en busvervoer, is met een overgrote meerderheid van stemmen aangenomen.

09 juli 2020

Veiligheid in het OV is een groot goed

Zowel de objectieve als de subjectieve, beleefde veiligheid in het openbaar vervoer is een groot goed en het is zaak om deze waar mogelijk te vergroten. Eén van de mogelijkheden daartoe is het gebruik van Whatsapp- en SMS-alerts. Met deze alerts kunnen reizigers op een stille manier melding maken van situaties die zij als onveilig ervaren.

Groot succes

Nadat een proefperiode met positief resultaat werd afgesloten, maken NS sinds begin dit jaar gebruik van Whatsapp- en SMS-alerts. Het leidde bij de NS-reizigers tot een groter gevoel van veiligheid; ze beoordeelden de toepassing met maar liefst een 9,3

Het ligt voor de hand om bij een zo groot succes de alerts ook in het regionale openbaar vervoer in te zetten.

Direct gaan toepassen

In de Tweede Kamer werd ruim een jaar geleden een motie aangenomen die erop aandrong om ook andere vervoerders dan NS bij de pilots te betrekken. FVD Overijssel vindt verdere pilots echter overbodig, aangezien deze al succesvol hebben uitgepakt, en wil dan ook dat direct wordt begonnen met het toepassen van de alerts.

De regionale vervoerders zijn hiertoe bereid, bleek eerder uit de beantwoording op schriftelijke vragen van FVD Overijssel.

Ook bussen

Wat FVD betreft worden de Whatsapp- en SMS-alerts niet alleen ingevoerd in de regionale treinen, maar ook in stads- en streekbussen.

Deze zienswijze werd onlangs versterkt door de noodkreet die FVD Overijssel ontving van een buschauffeuse. Zij vertelde dat zijzelf, haar passagiers en haar collega-chauffeurs dermate frequente en onaangename incidenten meemaken, dat zij zich niet alleen tijdens deze incidenten buitengewoon onveilig voelen, maar ook nadien te kampen hebben met de kwalijke gevolgen van de doorstane stressvolle situaties.

De chauffeuse sprak mede namens haar collega’s het belang uit dat zij hechten aan een mogelijke toepassing van de Whatsapp- en SMS- alerts in bussen.

Motie FVD Overijssel

De motie die FVD Overijssel op 9 juli indiende riep het college van Gedeputeerde Staten op om:

 1. In gesprek te gaan met de regionale vervoerders om de Whatsapp- en SMS-alerts in het regionaal vervoer in Overijssel waar mogelijk toe te passen op dezelfde manier als de NS landelijk heeft gedaan, op basis van de positieve resultaten uit de pilots.
 2. De resultaten van deze gesprekken uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 met Provinciale Staten te delen.

De motie van FVD, mede ingediend door VVD, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Toekomst, SP en SGP werd vrijwel unaniem aangenomen; alleen PVV stemde tegen.

 

Word ook lid!

Word net als 48.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140