Motie Taskforce Zonnepanelen

Overijssel is een van de mooiste en groenste provincies van Nederland en heeft niet voor niets als bijnaam ‘de tuin van Nederland’. Maar als gevolg van het klimaatakkoord wordt de provincie overstelpt met initiatieven voor de aanleg van zonnecentrales. Hierdoor dreigt het Overijsselse landschap in hoog tempo geïndustrialiseerd te worden.


In de ‘zonneladder’ spreken Gedeputeerde Staten de voorkeur uit om bij de aanleg van zonnecentrales de fraaie Overijsselse natuur en waardevolle landbouwgronden zo veel mogelijk te ontzien, en het bouwen op (bedrijfs-) daken te stimuleren.

In de praktijk stuit dit echter op problemen: de verzekeringsmaatschappij voorziet brandgevaar, er zijn bouwkundige bezwaren, er is onvoldoende kennis van wet- en regelgeving en bedrijven hebben door de coronacrisis andere prioriteiten.


Op initiatief van Forum voor Democratie maken verschillende Overijsselse fracties, te weten FVD, CDA, VVD, SGP en 50Plus, zich sterk voor het opzetten van een taskforce van experts. Deze taskforce moet de Provincie helpen om de bovengenoemde problemen uit de weg te ruimen en te werken aan een duurzame oplossing.

Het uitgangspunt daarbij is om zonnepanelen op daken te plaatsen en alle knelpunten die dat verhinderen weg te nemen.

De bovengenoemde vijf partijen hebben hiertoe op 22 april een motie ingediend bij Gedeputeerde Staten.