Motie Taskforce Zonnepanelen

Om het Overijsselse landschap te beschermen, maken op initiatief van FVD vijf fracties zich sterk voor de oprichting van een speciale taskforce Zonnepanelen.

29 april 2020

Overijssel is een van de mooiste en groenste provincies van Nederland en heeft niet voor niets als bijnaam ‘de tuin van Nederland’. Maar als gevolg van het klimaatakkoord wordt de provincie overstelpt met initiatieven voor de aanleg van zonnecentrales. Hierdoor dreigt het Overijsselse landschap in hoog tempo geïndustrialiseerd te worden.


In de ‘zonneladder’ spreken Gedeputeerde Staten de voorkeur uit om bij de aanleg van zonnecentrales de fraaie Overijsselse natuur en waardevolle landbouwgronden zo veel mogelijk te ontzien, en het bouwen op (bedrijfs-) daken te stimuleren.

In de praktijk stuit dit echter op problemen: de verzekeringsmaatschappij voorziet brandgevaar, er zijn bouwkundige bezwaren, er is onvoldoende kennis van wet- en regelgeving en bedrijven hebben door de coronacrisis andere prioriteiten.


Op initiatief van Forum voor Democratie maken verschillende Overijsselse fracties, te weten FVD, CDA, VVD, SGP en 50Plus, zich sterk voor het opzetten van een taskforce van experts. Deze taskforce moet de Provincie helpen om de bovengenoemde problemen uit de weg te ruimen en te werken aan een duurzame oplossing.

Het uitgangspunt daarbij is om zonnepanelen op daken te plaatsen en alle knelpunten die dat verhinderen weg te nemen.

De bovengenoemde vijf partijen hebben hiertoe op 22 april een motie ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Word ook lid!

Word net als 48.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140