Motie Sturing Investeringen aanvaard

Provinciale Staten aanvaardden de door FVD Overijssel ingediende motie Sturing Investeringen; dankzij deze motie wordt het MKB vroegtijdig en intensief betrokken bij plannen om de gevolgen van de coronacrisis te dempen. 

04 juli 2020

Motie Sturing Investeringen aanvaard

Op 2 juli aanvaardden de Provinciale Staten de motie Sturing Investeringen van FVD Overijssel. Dankzij deze motie wordt het MKB vroegtijdig en intensief betrokken bij plannen om de gevolgen van de coronacrisis te dempen. De motie roept ook op om Provinciale Staten nauw hierbij te betrekken.

Klappen voor bedrijfsleven en MKB

In Overijssel krijgt het bedrijfsleven, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (MKB), naar verwachting zware klappen door de coronacrisis. Om dit op te vangen komt er een Stimuleringsfonds van 15 miljoen euro. Ook wordt er voor de komende jaren zowel structureel als incidenteel ruimte in de begroting vrijgemaakt om bedrijfsleven en MKB bij te kunnen staan.

Investeringen en lage lasten

In de motie Sturing Investeringen stelde FVD Overijssel aanvullende methoden voor om het MKB de komende tijd tegemoet te komen.

Zo kan een pakket van investeringen de positie van het MKB versterken, evenals het toegankelijk en tegen lage lasten faciliteren van ondernemers.

Betrokken bij keuzes rond investeringen in Overijsselse economie

FVD Overijssel vindt het verder belangrijk dat Provinciale Staten en MKB in een vroegtijdig stadium intensief betrokken worden bij voorstellen voor investeringen in de Overijsselse economie, en dat zij kunnen sturen op bestedingsrichtingen en prioriteiten, met keuzes die wezenlijk ruimte laten voor een constructieve dialoog.

MKB-vriendelijke aanbestedings- en vergunningstrajecten

Behalve met financiële steun kan het MKB ook op andere manieren ondersteuning krijgen.

Zo kan de Provincie aanbestedingstrajecten MKB-vriendelijker vormgeven en ergernissen over de bureaucratie rondom het verlenen van vergunningen verminderen.

Een consistente overheid, korte doorlooptijden, deskundigheid, vertrouwen en een positieve grondhouding zijn sleutelbegrippen om het MKB hierin beter behulpzaam te zijn.

Word ook lid!

Word net als 48.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140