Motie Bronscheiden aangenomen

Ongeveer een derde deel van het restafval bestaat nog altijd uit groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, ofwel GFT/GFE, dat eigenlijk in de groene kliko hoort.

Een betere scheiding van rest- en groenafval heeft meerdere voordelen:

  • GFT/ GFE kan duurzaam verwerkt kan worden tot compost en biobrandstof;
  • Een betere scheiding van GFT/GFE aan de bron kan voedselverspilling verminderen;
  • Met weinig GFT/ GFE in het restafval wordt nascheiden aantrekkelijker.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het gescheiden inzamelen van groen afval, maar zij maken frequent gebruik van de ontheffingsmogelijkheid, met name bij hoogbouw. Uit een nieuwe rapport van VANG (Van Afval naar Grondstof) blijkt echter dat GFE-bronscheiding in de hoogbouw op alle fronten goed uitpakt.

In dat kader kwam FVD met een motie Bronscheiden. De motie roept GS op om:

  • te bevorderen dat gemeenten plannen maken en uitvoeren om met name voor de hoogbouw zoveel mogelijk GFT/GFE gescheiden in te zamelen en duurzaam te verwerken, en
  • te onderzoeken op welke wijze de Provincie gemeenten kan ondersteunen bij mogelijke knelpunten.

De motie werd op 1 juli aangenomen met 36 stemmen voor en 17 tegen.