Motie Bronscheiden aangenomen

Door een betere scheiding van rest- en groenafval wordt nascheiden aantrekkelijker.

01 juli 2020

Ongeveer een derde deel van het restafval bestaat nog altijd uit groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, ofwel GFT/GFE, dat eigenlijk in de groene kliko hoort.

Een betere scheiding van rest- en groenafval heeft meerdere voordelen:

 • GFT/ GFE kan duurzaam verwerkt kan worden tot compost en biobrandstof;
 • Een betere scheiding van GFT/GFE aan de bron kan voedselverspilling verminderen;
 • Met weinig GFT/ GFE in het restafval wordt nascheiden aantrekkelijker.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het gescheiden inzamelen van groen afval, maar zij maken frequent gebruik van de ontheffingsmogelijkheid, met name bij hoogbouw. Uit een nieuwe rapport van VANG (Van Afval naar Grondstof) blijkt echter dat GFE-bronscheiding in de hoogbouw op alle fronten goed uitpakt.

In dat kader kwam FVD met een motie Bronscheiden. De motie roept GS op om:

 • te bevorderen dat gemeenten plannen maken en uitvoeren om met name voor de hoogbouw zoveel mogelijk GFT/GFE gescheiden in te zamelen en duurzaam te verwerken, en
 • te onderzoeken op welke wijze de Provincie gemeenten kan ondersteunen bij mogelijke knelpunten.

De motie werd op 1 juli aangenomen met 36 stemmen voor en 17 tegen.

Word ook lid!

Word net als 48.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140