Delen van Limburg zijn aangewezen als krimpregio. Dit geldt niet voor iedere regio. En dat betekent dat gemeenten zelf snel en adequaat moeten kunnen reageren op de ontwikkelingen die bij hen spelen. De provincie moet daarbij faciliteren: Slim onttrekken van woonruimtes uit de markt en bij groei, juist nieuwbouw mogelijk maken. Cruciaal is dat in kleine dorpskernen en krimpregio’s algemene voorzieningen blijven, zodat het daar leefbaar blijft.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Leefbaarheid en voorzieningen behouden in kleine dorpskernen en krimpregio’s
  • Concrete doelen, prestaties en afrekenen op resultaten op het gebied van woningbouw
  • Een duidelijke planning en aanpak voor krimp en groeigebieden.