Limburg is een aantrekkelijke provincie voor toeristen. Vanwege natuur, de groene omgeving en het gevarieerde landschap. De aantrekkelijkheid kan nog op tal van gebieden worden verbeterd en de provincie speelt daar vanuit haar wettelijke ruimtelijke ordeningstaken een belangrijke rol in. Wij willen Limburg dat goed gepromoot wordt.

Voor toeristen, om te werken en om te wonen. Voor een goed ondernemingsklimaat zijn verder een goed geschoolde beroepsbevolking, moderne infrastructuur (ook digitaal) en voldoende huisvesting nabij het werk essentiële basisvoorwaarden. Het dreigende tekort aan werknemers moet ook aangepakt worden door het werken over de grenzen heen te vereenvoudigen.

 

Forum voor Democratie wil:

 • Dat de provincie faciliterend optreedt voor ondernemers en de bureaucratie aanpakt;
 • Hoogwaardige bedrijventerreinen met moderne voorzieningen
 • Investeren in moderne fysieke infrastructuur;
 • Faciliteren van goede digitale infrastructuur;
 • Aanbestedingsdrempels voor MKB verlagen; ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen;
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers die werkzaamheden voor de provincie verrichten.
 • Werken over de grens vereenvoudigen, door betere interregionale afstemming met Duitsland en België
 • Een aantrekkelijke provincie Limburg voor toerisme, dat levert werk en geld op.

OVERIGE STANDPUNTEN

Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Wonen
 • Leefbaarheid behouden in kleine dorpskernen en krimpregio’s
 • Concrete doelen op het gebied van woningbouw

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Moderne treinverbinding Roermond-Nijmegen
 • Driebaansweg voor de A2 en A76
 • Goed OV, ook over de landsgrenzen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Promoten van Limburg voor toerisme, werk en wonen
 • Werken over de grens vereenvoudigen
 • MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen

Lees meer
Landbouw
 • Beperken belemmerende provinciale regelgeving
 • Stoppen met duurzaamheidsmaatregelen ten koste van de landbouw

Lees meer
Belastingen
 • Reserves ten goede laten komen aan burgers
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Limburgse landschap
 • Een aantrekkelijke provincie voor toerisme
 • Een slim en veilig netwerk van fiets en wandelpaden

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140