Limburg is een aantrekkelijke provincie voor toeristen. Vanwege natuur, de groene omgeving en het gevarieerde landschap. De aantrekkelijkheid kan nog op tal van gebieden worden verbeterd en de provincie speelt daar vanuit haar wettelijke ruimtelijke ordeningstaken een belangrijke rol in. Wij willen Limburg dat goed gepromoot wordt.

Voor toeristen, om te werken en om te wonen. Voor een goed ondernemingsklimaat zijn verder een goed geschoolde beroepsbevolking, moderne infrastructuur (ook digitaal) en voldoende huisvesting nabij het werk essentiële basisvoorwaarden. Het dreigende tekort aan werknemers moet ook aangepakt worden door het werken over de grenzen heen te vereenvoudigen.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Dat de provincie faciliterend optreedt voor ondernemers en de bureaucratie aanpakt;
  • Hoogwaardige bedrijventerreinen met moderne voorzieningen
  • Investeren in moderne fysieke infrastructuur;
  • Faciliteren van goede digitale infrastructuur;
  • Aanbestedingsdrempels voor MKB verlagen; ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen;
  • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers die werkzaamheden voor de provincie verrichten.
  • Werken over de grens vereenvoudigen, door betere interregionale afstemming met Duitsland en België
  • Een aantrekkelijke provincie Limburg voor toerisme, dat levert werk en geld op.