Een van de kerntaken van de provincie is het realiseren van nieuwe natuur en behoud van bestaande natuur. Limburg is een aantrekkelijke provincie voor toeristen. Vanwege natuur, de groene omgeving en het gevarieerde landschap. De aantrekkelijkheid kan nog op tal van gebieden worden verbeterd en de provincie speelt daar vanuit haar wettelijke ruimtelijke ordeningstaken een belangrijke rol in. Wij willen Limburg dat goed gepromoot wordt. Voor toeristen, om te werken en om te wonen.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Behoud van het Limburgse landschap. Direct stoppen met aanleg van windmolens en zonneweides;
  • Een aantrekkelijke provincie Limburg voor toerisme, levert werkgelegenheid en inkomsten op. Om dat een verdere impuls te geven, willen we onze provincie meer en beter promoten;
  • De agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden en in goede balans met recreatieve gebieden.