Limburg speelt een belangrijke rol op het gebied van specifieke landbouwproducten. In onze provincie vindt veel productie, veredeling, handel en transport van landbouwproducten plaats. De provincie moet dat stimuleren, in plaats van het ondernemers moeilijk te maken met verstikkende regelgeving. De provincie moet vanuit haar ruimtelijke ordeningtaken verder zorgen voor een goede balans tussen landbouwgebied, groengebieden en stedelijke gebieden. En gaan voor een aantrekkelijk landschap in Limburg, voor zowel toeristen en om te wonen.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Minder belemmerende provinciale regelgeving voor de agrarische sector;
  • Stoppen met duurzaamheidsbeleid ten koste van de landbouw
  • Faciliteren van de landbouwsector door te investeren in betere ontsluiting van Limburg via spoor, weg, water en lucht.