Krijgen de vossen uit Albanië en Noord-Macedonië toegang tot het kippenhok van de Europese Unie?

Het werkt al niet bij 27 EU-leden, dus denk je dat het zal werken als we met 32 of 33 zijn? We zijn niet coherent.'  Dit zijn niet de woorden van een FVD-er, maar van de eurofiele Franse president Macron over de geplande uitbreiding van de EU met onder andere Albanië en Noord-Macedonië. En laat hem op dit punt nou volkomen gelijk hebben.

De economieën van Albanië en Noord-Macedonië voegen helemaal niets toe aan de EU. Met een gezamenlijk Bruto Binnenlands Product van 25 miljard euro -ten opzicht van 16.000 miljard euro van de Europese Unie- zijn zij een economische kruimel. Voor de interne markt zijn zij helemaal geen toegevoegde waarde. Maar ook op andere terreinen moeten wij de toetreding van deze Balkanlanden absoluut niet willen.

Door EU-lidmaatschap in het vooruitzicht te stellen, en de regio te blijven steunen, wil de EU stabiliteit bevorderen en houdt het grip op de Balkan. Voor die steun valt wat te zeggen, maar niet om het kandidaat-lidmaatschap versneld te ratificeren. Deze landen zijn er gewoonweg niet klaar voor. Politie en justitie zijn gecorrumpeerd. Albanië wordt niet voor niets het ‘Colombia of Europe’ genoemd. Het idee dat het allemaal zal verbeteren als ze eenmaal lid zijn is een utopie. Dat moet de EU hebben geleerd van de te snelle toetreding van Roemenië en Bulgarije. Elf jaar na het verkrijgen van lidmaatschap zijn de zaken in die landen verre van op orde. 

Naast de cultuur van corruptie en misdaad zijn Albanië en Noord-Macedonië vooral ook islamitisch. Uit de verhoren van de financiering van moskeeën in Nederland van de afgelopen week blijkt maar weer dat die cultuur zich moeilijk laat verenigen met democratie en onze Westerse cultuur. 

Waarom dan toch die uitbreiding? De EU is bang dat China en Rusland de strategische positie van die landen over wil overnemen. China heeft echter haar slag allang geslagen in bestaande EU lidstaten, zoals Italië en Griekenland. De Chinezen sturen op basis van een langetermijnstrategie, en de zijderoute is al uitgestippeld. Juist daar had de EU alert moeten zijn. Wat betreft Rusland kan de EU beter zorgen voor betere economische relaties. De EU kan Rusland economisch afhankelijk maken door het Russisch gas te importeren en wederzijdse handelsbelangen te versterken. Dan zullen de Russen Albanië en Noord-Macedonië ook eerder met rust laten. Aansturen op een strijd om regionale invloed zal de geopolitieke verhoudingen in ieder geval geen goed doen.

Met Albanië en Noord-Macedonië in de EU erbij kunnen we zeker niet rustiger slapen, zoals wordt gesuggereerd door mevrouw In t’ Veld van D66. De beide Balkanlanden zijn arm en het leven is er karig. Uiteraard kijken die mensen er reikhalzend naar uit om te profiteren van onze welvaart. Het maandsalaris is daar gemiddeld €330 per maand, terwijl hier een  bijstandsuitkering alleen al 3,5 keer zo hoog is. De koffers staan al klaar om deze kant op te komen. Want eenmaal lid, dan is er ook het vrij verkeer van personen met alle rechten die daarbij horen. Dus ook het recht om hier te werken en te studeren.

In november stak Macron, gesteund door Nederland en Denemarken, nog een stok tussen de spaken van de uitbreiding. Maar vorige week zaterdag op de Munich Security Conference ging hij overstag en trok zijn bezwaar in. De formele aanvaarding van Albanië en Noord-Macedonië als kandidaat-lidstaten zal naar verwachting plaatsvinden in maart bij de volgende Europese Raad, of uiterlijk in mei, op de top van de Westelijke Balkan in Zagreb. 

Het resultaat is het risico van een nieuwe lading import misdaad en corruptie. Het blijkt maar weer dat de honger naar uitbreiding van de EU niet te stoppen is. Het vertrek van de Britten heeft niet tot bezinning geleid. Er rest ons nog één strohalm. Een toetredingsbesluit moet unaniem door de lidstaten worden genomen. Dus Nederland is in staat om dit zelfstandig tegen te houden. Daarbij hoeven we maar één vraag te stellen: “Is de uitbreiding goed voor Nederland?” Het antwoord is natuurlijk “Neen”.  We gaan zien of Rutte zijn rug recht houdt, of dat hij de vossen uit de Balkan in het Europese kippenhok zal laten toeslaan.