Kartelbestrijding

Het belangrijkste agendapunt van Forum voor Democratie is wat wij ‘kartelbestrijding’ noemen: het partijkartel moet worden doorbroken. Circa 10.000 kartelleden draaien rond in de bestuurlijke baantjescarrousel: zij vormen het grote probleem van ons land. Hun belangen zijn vaak tegengesteld aan de belangen van de Nederlandse bevolking. Ze werken voor zichzelf - niet voor het land.

Forum voor Democratie stelt een pakket aan maatregelen voor die we vatten onder de noemer ‘openbreken van het partijkartel’. Zo dient er een onmiddellijke stop te komen op partij-politieke benoemingen. Niet alleen zijn deze benoemingen slecht voor Nederland, deze praktijk is ook regelrecht in strijd met Artikel 3 van de Grondwet – dat bepaalt: ‘Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.’ Forum voor Democratie wil gewoon de beste persoon voor de positie, ongeacht politieke voorkeur. Er is voldoende talent aanwezig in Nederland, maar dat krijgt door het partijkartel nu geen kans. Dus: open sollicitaties!

Er moet digitaal worden gestemd in de Tweede Kamer zodat kartelleden individueel ter verantwoording kunnen worden geroepen voor hun stemgedrag. Afschaffen van het wachtgeld en vervangen door een regeling vergelijkbaar met de WW. Ook moet het publieke debat worden opengebroken - de partijdige en vooringenomen NPO moet worden gesaneerd. De bestuurlijke trap dient nu van bovenaf te worden schoongeveegd.

Wij willen:

  1. Een stop op partijpolitieke benoemingen: open sollicitaties voor alle publieke en semi-publieke topfuncties.
  2. Net als in de Verenigde Staten moeten bij het aantreden van een nieuwe regering ook de top-ambtenaren die het beleid gaan uitvoeren opnieuw op hun functie solliciteren.
  3. Het ontslagrecht van ambtenaren wordt versoepeld en gelijkgeschakeld aan het normale ontslagrecht.
  4. Digitaal stemmen via individuele stemkastjes in de Tweede Kamer waarbij het stemgedrag van Kamerleden eenvoudig online te volgen is voor iedereen.