Deze formatie is het trieste dieptepunt van de kartelpolitiek

Het is inmiddels bijna een half jaar geleden dat Nederland naar de stembus ging of per post stemde. De stemprocedure veranderde, zeker niet ten goede, maar wat volgde bleef jammerlijk hetzelfde: de uiterst theatrale doch allebepalende formatie. Voor veel Nederlanders het meest onnavolgbare en ergerlijke politieke proces dat er is.Met de bijna-aanstelling van kartelkardinaal Johan Remkes (VVD) als informateur is een droevig dieptepunt in de formatie bereikt.

Met de deur op slot en de gordijnen dicht, in de achterste achterkamertjes van het Binnenhof, wordt op het moment van schrijven de toekomst van Nederland uitgestippeld. Beter gezegd: de toekomst van Nederland zonder de 1.647.565 FVD- en PVV-kiezers, want die worden bij voorbaat genegeerd.

De meest relevante zaken worden traditiegetrouw besproken in het geheim (door uitgelekte notulen weten we waarom dat gebruik is), terwijl de nauw betrokken pers ons maandenlang non-nieuwtjes voert: Pietje wil niet met Klaasje, Jantje wil niet met Keesje, Marietje wil niet met Sofietje als Klaasje met Keesje gaat. Het is elke vier jaar hetzelfde.

Iedere keer hetzelfde toneelstuk

De gang van zaken heeft alles weg van een uitgekiend toneelstuk, iets wat de hoofdrolspelers soms maar nauwelijks kunnen verhullen. Welke functie dient dit ogenschijnlijk stroperige proces, anders dan het totaal uitputten en in de war brengen van de kiezer?

De uitkomst is immers altijd hetzelfde. Na de formatie zijn steeds dezelfde standpunten het kind van de rekening. Steeds weer wordt tóch besloten tot meer immigratie, meer macht voor de EU en buitensporige offers voor het “klimaat”, terwijl daar op papier geen meerderheden voor te vinden zijn. Anders dan voor de verkiezingen wordt geveinsd, blijken de gevestigde partijen het na de verkiezingen tóch met elkaar eens te zijn. Op alle fundamentele thema’s. Het is kiezersbedrog in de zuiverste vorm: A zeggen, B doen.

Maar er moet toch een regering gevormd worden? Dan moet je compromissen sluiten, zal een onwetende beweren.

Dat laatste klopt, maar het is helemaal niet nodig om een land te regeren op basis van dichtgetimmerde regeerakkoorden. Sterker nog: het is in elk opzicht onwenselijk. Nu worden de standpunten van partijen in een schimmige uitruil tegen elkaar weggestreept. Wat overblijft, is een grijs mengsel waar niemand voor heeft gestemd, wat in geen enkel partijprogramma is terug te vinden, wat niemand eigenlijk echt wil, behálve - we blijven het zeggen - het partijkartel.

Het kartel mag de postjes weer verdelen. De baantjes. De dienstauto’s met chauffeur. De spreekwoordelijke ladders naar het internationale bedrijfsleven. De opstapjes naar wat zij werkelijk beogen - met democratische principes heeft het allemaal niets te maken. Maar het is ze zonder twijfel de moeite waard, al die maanden “onderhandelen”.

Dat moet anders.

De oplossing van FVD

Als antwoord op deze uiterst frustrerende gang van zaken stelt Forum voor Democratie voor een zakenkabinet te formeren met mensen van buiten de politiek: bewindslieden die nadrukkelijk niet zijn geselecteerd op basis van partijlidmaatschap en -loyaliteit, maar vanwege hun expertise en ervaring op een specifiek beleidsterrein. Een hoge militair op Defensie dus, geen partijfunctionaris. En een zorgprofessional op VWS, in plaats van een basisschoolmeester - het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn.

Bijkomend voordeel: er zal weer sprake zijn van dualisme. Wisselende meerderheden kunnen het zakenkabinet in staat stellen te regeren. Soms over links, dan weer over rechts. Zo is er, op basis van de partijprogramma’s en het aantal behaalde zetels, een meerderheid voor de inperking van immigratie. Nederland heeft daarvoor gekozen. Die democratische wens dient invulling te krijgen - niet verloren te gaan tijdens een potje standpunt-kwartetten ergens in een besloten zaaltje. Het debat en de beslissingen over de koers van Nederland dienen plaats te vinden op de plek die we speciaal daarvoor hebben ingericht: de Plenaire Zaal van de Tweede Kamer.

De oproep van Forum voor Democratie aan de formerende partijen luidt daarom als volgt: kruip uit uw holen. Laat partijbelangen varen. Stop met “controversieelverklaringen” en dichtgetimmerde regeerakkoorden. Speel open kaart en maak duidelijk waar u voor staat. Stel experts aan in het kabinet. Geef de Kamer de ruimte om over de grote onderwerpen het debat te voeren en beleid te maken. Eindig de dictatuur van de 75+1.

Want Nederland verdient beter.